Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1910 (37. évfolyam, 1-47. szám)

RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA. SZEMÉLYES ÜGYEK 1947. SZÁMIG. HARMINCZHETEDIK ÉVFOLYAM KSH Könyvtár 1910. 0000000172243 HIVATALOS KIADÁS M KIR. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁRA. BUDAPEST, PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 1911.

Next