Honvédségi Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára, 1925 (52. évfolyam, 1-34. szám)

Személyes ügyek betűsorrend szerinti mutatója

tv c. Csukási (Schultz) István, vitéz­­ István Czeglédi Elemér Czetz Alfons Czékus Miklós dr., kantaplóczai Czérna Sándor, vitéz Czigler Arnold I­. Dancs Elemér 222 Danilovits Tibor 127 Dankházi Géza E. Ebinger János 236 Eckensberger György, perlaki 117 Eckhardt Nándor 139 Edvi-Illés Iván 222 Eggmann Géza 96 Együ­d László Ehm­ann Jenő 128, 169 Lap Ehrengruber Lajos 222 Einbeck Károly 96 Elek Ferenc Adolf 27 Elekes Károly, vitéz 164 Encsy István 155 Enders István 97 Endrődi Ágoston 223 Endrődy István 154 — (Ernszt) István, vitéz 161 Engelbach Alajos 2 Erdélyi Szilárd 98 Erdős Barna dr. 40 Erdős Gyula 155, 170 — Károly 126 Ernszt István 154 Erősdy Töhötöm 222 Erreth Aladár, monostori 10 Esőssy Gyula 222 Elő Miklós 136, 169 Ethey-Krascsenits Árpád, töbör­éthes, vitéz 164 F. Dumibovich Em­il Durkó Antal Dutkay Béla Bob - Crnik Lap Bobest Mátyás, zi­hovai vitéz 80 Bodolay István 96, 164 Bódy Aurél 236 Bogányi János 128, 170 Bogsch Gábor 10 Bonyhay Jenő 222 Bonda István 139 Borgida Gerő 154­­ (Paulovits) Gerő, vitéz 164 Bork­a Olivér 125 Boross Gyula 222 Bor Jenő 136 Bossányi Béla 96 Bosnyák József 100 Bozsing Béla 96, 196 Bölönyi Zoltán 128, 169 Bracskó Antal 96 Brassay Lajos 236 Brinzey György, temesszlatinai­­223 Binszker Elemér 127 Bródy László 98 Brunner László 97 Bucher Zoltán 153 Buckeisen Frigyes 77 Bucsek Győző 155 Buda (Banyár) Dánie , vitéz 194 Buda Dániel 195 Budai Lajos 128, 199­­ Sándor 27 Buday Kerné 222 Bürget Lajos 243 Bufctler István dr. 135, 141» Bydeskúty Sándor 136. 169 Oeusianu Mircea 222 Christián Béla 223 Constantinovits Milán 236 Csaba József 184 Csabke Aladár 127 Csallány Sándor 222 Csanády Frigyes, vitéz 47 — Lajos 128, 169 Csatay Lajos, csatai 97, 215 Csegely Dénes 128, 169 Csegény István 223 Cseh­i József 237 Csekme István 98 Cseney János 154 — (Klobucharich) János, vitéz 163 Csépi Béla 40, 244 Csepreghy Ferenc 126 Csernák János 140 Csia Jenő 98 Csibertics Imre 222 Csibi Sándor, ditrói 236 Csiby Kálmán 136 Csics György 98 Csizmadia (Csizmáii) József, vitéz 194 — József 195 Csizmái* József 195 Csoma Gyula 164 Csontos István, b­arnói 97 Csörgey Károly, vitéz 215 Csukás Kálmán 223 Csuk—Ehm Lap 19­­ 195 96 100 116 193 236 210 Dankl Viktor 195 Dankó János 98 Dániel Béla 223 Dávid Zoltán, K­inkény­i 34 Darvas Lajos 2, 99 Darvay Ferenc 5 Daray László 40 Deák Ferenc, vitéz 183 — Gedeon 136, 169, 172 Debes Hubert 97 Debrezeni Gyula 80 Decseva Zoltán 28 Décse Károly 40 Dell Ad­ami Gézit 28 Demarcsek László 128, 169 Domeczky Miklós 101­ Demes Károly 122 Demény Géza 101, 236 Demitrovics Ferenc 222 Dercsényi Aladár 222 Dénes József 183­­ Ottó, vitéz 2 Dingha Sándor 42 Dienee-Oehm Tivadar, vitéz 215 Diesselbacher Dezső 98 Stittlsch Ervin 164 Dobokay Béla, dobokai és jenői 215 Dobay Dezső 97 Dobos Rezső, vitéz 100 J­imbó István 96 Dobribán Péter­­224 Domaniczky Ödön 100 Dom­okos János 10 Dorner Ernő 223 DSZÉP. Endre, vitéz 97, 235 Dömötör Alajos 128, 169 — Sándor 97, 155 Drexler István 128, 169 97 14 13 Ehr—Föl­daa Imre, vitéz 193 Facsar József 223 Faigl Pál 154 Falkay Gyula, vitéz 163, 196 Faragó Mihály, vitéz 115 — Sándor, vitéz 193 Farczády Béla 194 Farkas Andor 171 — András 96 — István (érsem­jéni) 128 — István 169 — Jenő 97 — Lajos 126­­— Sándor 2 — Sándor, vitéz 163 Fazekas Géza 222 — Pál 140 Fábry Dezső 155 — László 139 Fátyol József 140 Fehér Mihály 140 Feigl Jenő 98, 155 Fejér Gyula 139 — Jenő 222 — Vilmos 225 Fekete Géza 222 — Pál 98 Felkl Jenő 96 Felsmann István 222 Feördeös Gyula, szenczi 155, 170 Ferencsik József Ottó 96 Ferenczy Béla 48 — József 164 — László 243 Ferjentsik Ottó 79 Ferschitz Ferenc 128, 169 Fiáth György 155, 170 Fing Béla, vitéz 96, 171 Fischer Károly 154 — Lajos 9, 13, 97, 164, 223 Fitzner János 155, 169 Földházy Pál 154 — (Saigl) Pál, vitéz 164

Next