Honvédségi Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügyek, 1943 (55. évfolyam, 1-53. szám)

HONVÉDSÉGI KÖZLÖNY MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZÁMÁRA 1—53. számaiban foglalt SZEMÉLYES ÜGYEK NÉVMUTATÓJA ÖTVENÖTÖDIK ÉVFOLYAM 4. írt 1943. HIVATALOS KIADÁS BUDAPEST PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 1943 .

Next