Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Tárgymutató, 1911-1916

TÁ­R Y MUT­ATÓ az 1911. évi január 1-tól 1916. évi deczember 31-ig KÖRRENDELETEKNEK. BUDAPEST, S­­A LLAI RÉSZVÉNYTÁRSAS­ÁG N­Y­O­M I­ A­J­A , 1918. A

Next