Hospodářská Politika, leden-březen 1928 (II/1-13)

r HOSPODÁRSKA POLITIKA mti&AYsm. knižnica!roCNIK II. • 1928 KG'rľCiľ, Lemcavií J2 Došlo -////. C é3 ?(s)y\ /t. S#*y^ŕ j a ŤŤ7F VEG'NY REJSTRIK ČLÁNKU OBECNÉ OTÁZKY HOSPODÁŘSKÉ. Problém vůdcovství (Dr. inž. Josef Pátek) . . . 790 Budoucnost měst — naší budoucností (Dr. Robert Kol­lar) ..................................................................................., 739 Sčítání lidu a problém inteligence (Inž. Otto Kapp) . . 822; Soliuarita verejných svazku (Dr. Karel Engns; . . .8/5 SPRÁVA. Československá správa a nejvyšší správní soud (Dr. Ja­roslav Kolářík) ..............................................................139 Kompetencia ministerstiev (—r)...................................842 MĚNA, PENĚŽNÍ TRH, PLATEBNÍ BILANCE. Co jest zlatá měna (-h-)............................ . 138 Národní banka československá na konci druhého roku obchodního (Aug. Novák).......................................................6 Cedulové banky a peněžní trh (JUDr Josef Hraše) . 861 Žně a peněžní trh (M. Bitterman).................................. 519 Američtí turisté v CSR. (Ing. Frant. Munk) . . . 589 Měnová reforma ve Francii (Dr. A. B.) .... 458 Zákonná stabilisace italské liry (Ing. D. Pisňačevský, Paříž)............................................................................28, 43 FINANCE STÁTNÍ. O kompetenci ministerstva financí (Dr. Karel Engliš) 574 Vědecké oddělení v mmisterstvu financí (Dr. Karel Engliš) ...............................................................................588 Odpověď posl. dru Mackovi............................................705 Státní závěrečný účet 1927 (JUDr. Karel Altmann) . 673 Rozpočet na rok 1929 (A. B.)............................ 620, 639 Fond pro konsolidaci státního dluhu (—I—) ... 24 Státní dluh v státním rozpočtu na rok 1929 (Z.) . . 776 Program římské konference o úpravě předválečných dluhů (Jaroslav Rossi) . ...................................196 Výsledky římské konference o státních předválečných dluzích (Jaroslav Rossi)...................................................382 Üprava lombardních zápůjček uzavřených obcemi k úpisu válečných půjček (D—I).......................................479 Novelisace sociálního pojištění a standard státních pa­pírů (M. B.)....................................................... 40 DANĚ. § 79, lit. h) berní reformy (JUDr. Karel Altmann) . 109 Reservy samopojistné po stránce daňové (Dr. L. Jg.) 199 Odcitatelnost ztrátový cn reserv (Karel Wagner) . . 878 Refundace a snižování daní obchodových (Inž. Josef Till) .....................................................................................755 Nová vzorná pravidla pro obecní dávky a poplatky (Univ. prof. dr. Drachovský)................................................7 Zatížení spotřeby veřejnými břemeny (Dr. Robert Kol­lar) ......................................... 652 PENĚŽNICTVÍ A PENĚŽNÍ ÚSTAVY. Reorganisace zemských peněžních ústavů (Dr. V.) . 738 Peněžní rada (Dr. F. Fousek) . 754 Likvidita bank a osnova zákona o peněžní radě (Dr. Pavel Eisner).......................................................' , 791 Peněžní rada a vývojová tendence zájmové organisace v peněžnictví (Dr. J. Ŕ. Apel)............................................843 POJIŠŤOVÁNÍ. Problém ústřední státní živelní pojišťovny (Gen. řed. dr. Jaromír Rašín, místopředseda Svazu českosloven­ských pojišťoven).................................................................160 Vývoj světového pojišťovnictví v posledních letech (Gen. řed. dr. Jaromír Rašín)............................................684 ROZBORY BILANCÍ AKC. SPOLEČNOSTÍ. Likvidita bank ve světle čtvrtletních výkazů z r. 1927 (Dr. K. S.) . .........................................................197 Naše banky v bilancích za rok 1927 (Inž. VI. Klime­cký) ................................... 242, 263, 278, 329, 346, 385, 404 Škodovy závody a československá-Kolben-Daněk (Inž. VI. Klimecký).......................................................................423 Průmyslové lihovary v bilancích za kampaň 1926—27 (Ing. VI. Klimecký)................................................ . 495 Čementárny v bilancích za rok 1927 (Inž. VI. Kli­mecký) ..................................................................... 559, 576 Akc.ové společnosti horního a hutního průmyslu v roce 1927 a 1928 (Ing. VI. K.imecký).....................................671 Akciové společnosti průmyslu uhelného v roce 1927 a 1928 (Inž. VI. Klimecký)................................... 825, 845 SLOVENSKO. Nutnosť zmien vo výrobnej politike slovenského prie­myslu (Dr. J. Karvaš).................................. 361 Zahraničný obchod Šlovenska a Podkarpátskej Rusi s Maďarskom v roce 1927 (Ing. P. Zátko) .... Zastavenie činnosti cukrovaru v Bratislave (Dr. Imrich 216 Karvaš).....................................................................................541 Boj slovenského mlynárstva o svoju existenciu (Dr. Imrich Karvaš, Bratislava) ............................................658 Jde skutečně o existenci slovenského mlynářství? (Dr. Bohdan Živanský)................................................................689 PRÜMYSL OBECNÉ. Racionalisace a průmyslové vůdcovství (Inž. Fr. Kli­ment) .......................................................................................58 Standardisace jakožto organisační princip ve správě podniků (Ing. Fr. Kliment)............................................311 Spolupráce zaměstnavatele se zaměstnanci v řízení vý­roby (Inž. Fr. Kliment)...................................................624 Služba zákazníků a hospodárnost výroby (Inž. Fr. Kli­ment) .................................................................................... 523 Diskuse o hypotečním průmyslovém úvěru. (Dr. Chy­­lík 27, Dr. Matys 57, Dr. Roos 76. Dr. Hotowetz 92, Dr. Hochmann 93, Dr. Klumpar 111, Dr. Schuster 142, Dr. Jílek 143, Dr. Nessel 200, Dr. Altmann 261.) Přirozený výběr v průmyslu (Dr. Jaroslav Kolářík) . 362 Vítkovice (Karel Benda)..................................................860 Z kroniky československého průmyslu (Dr. Jaroslav Kolařík;..................................................................... 520, 885 CUKROVARSTVÍ. Světová krise cukerní výroby (J. T.)..............................292 K diskusi o cukerní krisi (Inž. Arthur Stein) . . 668 Lze úpravou cukerní daně rozřešiti naši cukerní krisi? (Inž. Josef Till)................................................................685 K diskusi o cukerní krisi (Inž. Karel Horálek, Lovosice) 777 Je nutno přispěti k rentabilitě cukerní výroby? (Inž. Josef Till) . . . . .621 Před novými mezinárodními poradami cukrovarnický­mi (JUDr. Jan Nechutný)..................................................655 Nezdar mezinárodních jednání cukrovarnických (JUDr. Jan Nechutný)......................................... 708 LIHOVARSTVÍ. .___ Jak upraviti lihové hospodářství (J. • 77 Nový lihový zákon (kb) . . Úprava hospodaření lihem (JUDr. Ka^blrAlťm^Bn^',■■. 143 Nesnáze nové úpravy lihového moBdfíoŔi v. Něíheckii (Dr. Rudolf Rolíček) . . . |V*. %1’jf •, jjgf 556 Provisorium v Lhovém hospodářstvnWÍÍyPr'V..rí^ ©/• 497 Nespokojenost s provisorní úpravou ftfey^rnict^í^Ťá^-) 623 K otázce úpravy lihového hospodářstyfeat-utasiv. prof. dr. Drachovský).......................................................637 Nespokojenosti se zatímní úpravou lihovarnictví (Dr. —O ............................................................................,638 V" /■ ,o- ~T

Next