Igen, 1990 (2. évfolyam, 1-26. szám)

1990-01-03 / 1. szám

ismi.3. FIATAL KATOLIKUSOK LAPJA MEGJELENIK MINDEN PÁRATLAN PÉNTEKEN POSTACÍM: 1365 BUDAPEST Pf. 661. SZERKESZTŐSÉGI FOGADÓÓRÁK MINDEN KEDDEN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 12-14 ÓRA KÖZÖTT FORRA1 TAMÁSNÁL: BP. VI., ANKER KÖZ 2-4. II. 6. TELEFON: 142-2708 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL: HIT (ASZALÓS JÁNOS: SZENTELD MEG ŐKET AZ IGAZSÁGBAN; R. VIRÁG GYÖRGYI: BESZÉLGETÉS EGY HITVALLÓVAL ).................................................................................. 2-3 VITA (RÁNDOK SZANISZLÓ: TELE VAGY ÜRES VÍZIÓ; KÁLLAYEMIL: A LÉNYEG NAGYMAROSRÓL)....................................................................................................................................... 4-6 VERS (DIPPOLD PÁL: GALAMBROCK)................................................................................................ 7 CONFESSIO (KÁPLÁR JÁNOS, LÁSZLÓ ARANKA, KIRÁLY JUDIT, DR. DEMÉNY BORBÁLA).......................................................................................................................... 8-11 MEGHÍVÓ .................................................................................................................................. 12 SŰRŰBEN („3 X 9HÓNAP”: GYERMEKVÁRÁS) .......................................... 13 KÉPRIPORT (BÉRES JÁNOS-PÁLFALVIDOROTTYA: OLTÁRSZENTELŐ........................ 16-17 AGYTAKARÍTÁS (GYÖKÖSSY ENDRE: AUGUSTUS VAGY JÉZUS?; SZÖRÉNYI LÁSZLÓ: HITTAN; CZAKÓ GÁBOR: TÍZPÁRANCS ÉS EGYSE).......................... 18-21 KITEKINTŐ (ZILIZI TIHAMÉR: DR. JÁN CARNOGURSKYPERE; FR. HIDÁSZ FERENC: A SZENTEK VISSZATÉRNEK; BOTOS MÁTÉ: HA A VILÁG NEM ŐRÜL MEG; FÜRSTNER GABRIELLA: KATOLIKUS MAGYAROK KANADÁBAN).........................................24-27 TÁJÉKOZTATÓ A ZÁSZLÓ NYELÉRŐL 27 IRODALOM (SZITÁNYI GYÖRGY: REGE).......................................................................................................................28-29 FOTÓ (CZAKÓ SÁNDOR «27»; CSIGÓ LÁSZLÓ «2, 6-7, 11»; GAÁL ZOLTÁN «3, 10, 13, 7Q—7 7 KA1SFR OTTÓ «Q Ifi» VezérCZikk: szeretett, liberális olvasónk nehezményezi az IGEN eltökéltségét a mostani pornó- és erőszakellenes akcióban. Szerinte nem demokratikus és ráadásul életidegen. Valójában épp fordí­tott a helyzet. Az erőszakkultusz pontosan a ne ölj! parancsa ellen irányul. Márpedig világos, hogy a ne ölj! helyébe az ölj! törekszik. A pornográfia — a gőgös szajhaság — nyíltan rombolja a szerelmet és a házasságot, a hatodik és a kilencedik parancsot, a családot. Család nélkül pedig széthull a társa­dalom, s vele foszlik a demokrácia álma is. Amit a marxista-leninista mozgalom megkezdett a nem­zet lerombolására, azt mocskos lelkű, ám demokrata üzletemberek fogják befejezni? Ha hagyjuk. ÁRA: 24 Ft

Next

/
Thumbnails
Contents