Igen, 1991 (3. évfolyam, 1-26. szám)

1991-01-04 / 1. szám

»«*• DECEMBER 22. Ha a dolgok csak abból állnának, amit látunk belőle, reménytelenek volnánk - mondta valaki. Különösen igaz ez országunkra.1990 a nagy vál­tozások és a nagy megkönnyebbülés éve volt. 1991 minden pesszimista jóslattól függetlenül a nagy esélyek éve lesz. óta Lezajlottak a pártkongresszusok. Nagyfokú egy­másra mutogatás előzte meg mindegyiket, a ri­válisok hosszan licitáltak, hogy melyik fog szétrobbanni, elemeire hullani, felszívódni stb... Ezek után nem ért meglepetésként, hogy vala­mennyi nyugodtan lezajlott, s mindenki buzgón söpört a másik portája előtt. Bízunk benne, hogy Demszky Gábor hatékonyab­ban fel tud majd lépni a pornográf termékek nyilvános terjesztése ellen, mint ahogy ezt az Igen Mozgalom tette. Különösen kecsegtető, hogy - hála a szabad sajtónak - röpke bejelenté­sének máris nagyobb csinnadrattát csináltak, mint az egész aláírásgyűjtő akciónknak. Se szeri, se száma az olyan kerekasztal vitáknak, ahol azon rágódnak "felkészült szakértők", hogy tu­lajdonképpen mi a pornográfia. Hosszas cseve­gés után általában arra jutnak, hogy ezt nem lehet meghatározni, ezért a tiltások értelmetlenek. Ugyanakkor nem kerülte el figyelmünket az a tény, hogy törölni szándékozzák a jelenleg érvény­ben lévő rendelet azon kitételét, miszerint oktatási intézmények és templomok kétszáz méteres kör­zetében tilos az ilyen termékek árusítása. Amikor bejelentették, hogy a Pápa csak 1991. augusztusában látogat Magyarországra sokan kérdezték, miért csak ilyen sokára? Elnézve Egy­házunk megtisztulásának ütemét, megállapít­hatjuk, hogy ez az időpont némi optimizmust sugall. Az "Év ötlete" pályázaton eséllyel indulhat az a plébánia, ahol a lelkes hívek megelégelték, hogy csak adózott jövedelmükből adakozhatnak ne­mes ügyekre, ezért létrehoztak egy alapítványt, s ide fizetik be a perselypénzt, valamint a karita­tív célokra szánt összegeket. Az adományok így - mint Nyugat-Európában ez természetes - le­­vonhatóak az adóalapból.­­ Lapunk anyagi helyzete siralmas. Az igen réteg­lap, s mint ilyen, a jelen terjesztési viszonyok kö­zött csoda, hogy még létezik. Kérjük kedves olvasóinkat, segítsenek hirdetéseket, mecénásokat szerezni, mert ezek nélkül kétséges, hogy a továb­biakban folyamatosan megjelenhet-e a Lap. Mértékadó nyelvészkörök szerint a laikus szót minden ellenkező híresztelés ellenére 1991-ben sem kell két s-sel írni! Meszleny László ✓ *

Next