Igen, 1998 (10. évfolyam, 1-12. szám)

1998-01-01 / 1. szám

MEGJELENIK MINDEN ELSŐ PÉNTEKEN X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A SZERKESZTŐSÉG LEVELEZÉSI CÍME: 1365 Budapest, pf. 661. DRÓTPOSTA: igen@mail.matav.hu HIT (Kovács Márton: Vízkereszt; Nobilis Márió: Az Újesztendő Asszonya) ................ 3 IMA (Ferencz Csaba)................................................................................................................. 4 IGEN-INTERJÚ (B. Petőfi Ágnes interjúja Tál Zoltán papnövendékkel) ..................... 6 CONFESSIO (Bánki Bálint).................................................................................................... 9 AGYTAKARÍTÁS (Réti Gábor: Munkaszeretet).............................................................. 11 TÁRNA (Kiss Ulrich SJ a szabadkőművességről 3.) ....................................................... 15 HIT+OKTATÁS (Tóth Dávid interjúja Nemeshegyi Péter jezsuitával) ........................ 19 CIVIL A PÁLYÁN (Szőnyi Szilárd interjúja Hajnal Géza világi rendi ferencessel) .. 20 KITEKINTŐ (Iskolalátogatás — Sümegh László heiligenstadti riportja) .................... 21 SPORTSZELET....................................................................................................................... 23 SZABADDOBÁS (Görgényi Tamás: A polipot választjuk 1998-ban?) ........................ 25 JELENTÉS A GYARMATRÓL (György Lajos) .............................................................. 26 VITA (Evolúció — Juhász Bálint, Kókay József, Szabó Ferenc, Csatkai Miklós) .... 27 VERS (Müller Péter Iván: Besúgók és provokátorok) ...................................................... 31 Ezt a számunkat Czakó Sándor fényképfelvételeivel díszítettük. VEZÉRCZIKK: Újévkor csupa fogadkozás az ember: tanulni fogok, fogyókúrázni kez­dek, rendesen járok edzésre, hegedűórára, templomba, sétáltatom a kutyát, le­szokom a dohányzásról. Krisztus katonája leszek? Merész. Szabad-e ennyire militánsnak lenni egy kereszténynek, nem kéne-e józan kompromisszumot keres­ve inkább megmaradni a többi fogyasztóval együtt a kutyasétáltatásnál, meg a vasárnapi misénél? Most, a történelem végén, az internetdemokrácia hajnalán nem túl maradi, erőszakos és kirekesztő-e ellene mondani az ördögnek? Az ő min­den cselekedetének? Minden csábításának? Az ő angyalai minden cselfogásának? SZÁMUNK TARTALMÁBÓL: Ára: 120 Ft

Next