Igen, 1999 (11. évfolyam, 1-12. szám)

1999-01-01 / 1. szám

...JANUÁR 5... Ilyenkor mérleget szoktunk készíteni az elmúlt eszten­dőről. A mérlegkészítés manapság durva, számszaki dolog szokott lenni: bevétel ennyi, kiadás annyi, ha­szon, vagy hár amannyi — természetesen kizárólag anyagi érelemben. Holott a dolog nem így van. Annak ellenére, hogy keresztények, sőt papok is vélik — a materialistákkal egybehangzóan —, hogy először az „anyagi alapokat” kell megteremteni. Mintha az Úr nem Simonban, az ő ingatag­ esendő hitében választotta volna ki a maga Petrusát, kőszikláját, melyre egyházát építette Dárius kincse és a római légiók helyett. * Hogyan is állunk az alapokkal meg a számokkal? Kezdjük azzal, hogy tavaly huszonöt csecsemőt gyil­koltak meg a szüleik. Elsősorban „édesanyjuk”. Né­melyik „anya” többszörös visszaesőnek bizonyult. A híradások megegyeztek abban, hogy a gyilkosok zöme ún. „rendezett” anyagi és családi viszonyok között élt. Ennyit az emlegetett anyagi alapokról. Vagyis a pillé­rek mélyebben vannak a statisztika szemével látható­nál, vagy mélyebben hiányoznak, ha épen nem Chaos van a helyükön, valami teremtés előtti rendetlenség... * A világban rendesen robbantottak és háborúztak. Ira­­kot karácsony előtt annak rendje-módja szerint meg­bombázták az amik meg az angolok. Elhasználták le­járt szavatosságú rakétáikat és CLINTON elnök is visz­­szaszerezte a szexbotrányától megtépázott tekintélyét. Az év végi jelentés szerint ő a leginkább csodált férfi az USA-ban (18%), II. JÁNOS PÁL a második (7%). A LEWINSKY-ügyet szító ügyész is kapott 1 % csodálatot az amerikai nemzettől. Talán ezekre az indexekre ka­csintva jelzik buzgón a tisztséghez jutó amerikai poli­tikusok, hogy ők sem különbek a Deákné vásznánál, bizony megcsalták a feleségüket és szeretnek hazudni. Őrzi népszerűségét odahaza SZADDAM HUSSZEIN iraki elnök is, nemkülönben a szerb MILOSEVICS, akinek hosszú országlása során Jugoszlávia fölmorzsolódott, és nem vitás, hogy Koszovó is ki fog szakadni belőle, s az sem kétséges, hogy mindez még igen sok szenve­dést fog hozni a térség lakóira — köztük az elnöküket és pártját lelkesen újraválasztgató szerbekre. S Koszo­vó távozása után? Alatt? El fog slisszolni ebből a mesterséges államalakulatból Montenegró is? * Oroszország élén — immár hagyományosan — egy tetszhalott áll, vagy fekszik, szegény, jobbára. Ez jel­képezi a birodalom állapotát is. Az állam úgyszólván megbénult, helyén különféle érdekcsoportok rabolják az oly gazdag (anyagi alapok!) s mégis örökkön nyo­morgó ország népét. Az „érdekcsoportok” helyett pontosabb a bűnbandák kifejezés. E bűnbandák né­melyike az amúgy is föllazult törvényen kívül áll, de szorosan összefonódva a jog által engedélyezett szer­vezetekkel. A maffiaképződés, vagy a szocialista bűn­állam szabályai szerint. Nálunk a legláthatóbb politikai esemény a két válasz­tás volt. Mit ne mondjunk, csoda történt. A keresz­ténydemokrataként számon tartott erők közül a Kis­gazdapárt elmaradt várakozásaitól, a KDNP és az MDF pedig szinte fölmorzsolódott. Utóbbi egyéni jelöltek­kel ugyan­is frakcióképesen bejutott a parlamentbe, de előbbi nem. Kivéve a régi Barankovics-párti képvise­lőkkel és az ISÉPY Tamás, Harrach PÉTER nevével fémjelzett Magyar Kereszténydemokrata Szövetséget, amely az anyapárt által a legsúlyosabb minősítésekkel illetett Fidesz szövetségese. A szétforgácsolódás oka az összefogásra képtelen vezetés volt mindkét párt esetében, mely ahelyett vonzotta volna magához a tár­sakat, ellenséget keresett az eltérő véleményűekből és elűzte őket. De mit ad Isten, a Fidesz vezette polgári koalíció, melyet bizonyos esetekben a váratlanul be­jutott MIÉP is támogat, erélyesebb nemzeti és keresz­tény programot valósít meg, mint ANTALLÉ. A szöveg kevésbé dagályos, de amit eddig csináltak, az család­párti, polgárpárti, magyarpárti és nem szabados­e­lvű. A Baloldali Blokk, az MSZP-SZDSZ csapat egy­ségesen dühöng. Vereségét még nem emésztette meg, és ellenségként viselkedik. Mi tagadás, súlyos veszélybe kerültek érdekei. (Vö. az előző bekezdéssel!) A maffia és általában a bűnözés, az adócsalás, a kábítószer­kereskedelem stb. letörésére készült törvények terve­zete hisztérikus dühöt váltott ki belőlük, lakáj­értel­miségük ismét boszorkányüldözést, démonizálódást és hasonlókat emleget. Mi, az IGEN-ben erősen remény­kedünk a keresztény Magyarországban. * Egy pillanatos erejéig még vissza kell térnünk a világ­­politikához, hiszen a NATO-belépésünk hamarosan teljesen lezárul, az EU-tagságunkat viszont halogatják. Január elsejével megszületett az Euró, Európa új pén­ze. A tagállamok közül csak tizenegy ország csatlako­zott hozzá, néhány, pl.: Anglia, Svédország, Görögor­szág nem. A dolog jelentősége többek között abban áll, hogy a világ pénzpiaca kétpólusú lesz/lehet, meg­szűnhet a dollár egyeduralma s ebből eredő monopo­­lisztikus szívóképessége. Mint ismeretes, az amerikai bankóprés bőven s régóta él a lehetőségeivel, melyek abból erednek, hogy a dollár a kincs. Gyűjtik, s fizet­nek érte. A másik említendő mozzanat a pénzben, mint olyanban rejlik. Mint tudjuk, a gyümölcs, a gabona, a csaptelep a raktáron értékét veszti, a bankban a pénz gyaraposzik. Tehát a pénztulajdonosé az idő, így ő diktál a termelőnek s kizsákmányolja. Aki pénzt te­remt, erős pénzt, az szinte a semmiből teremt. Hogy értéket-e? (Vö.: Az alapokkal!) * Sportunk tartja nagyhatalmi helyzetét több sportágban. A roppant éles versenysportban is akadnak nemzetközi bajnokaink úszásban, atlétikában, sakkban. Sőt, janu­ártól sportminisztériumunk is lesz. Czakó Gábor 2

Next