Igen, 2000 (12. évfolyam, 1-12. szám)

2000-01-01 / 1. szám

MEGJELENIK MINDEN ELSŐ PÉNTEKEN XII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A SZERKESZTŐSÉG LEVELEZÉSI CÍME: 1365 Budapest, pf. 661. DRÓTPOSTA: igen@igen.hu Fogadóóra: szerda 14-16 óráig­ SZÁMUNK TARTALMÁRÓL: HIT (Nobilis Márió: Az idő rövidsége; Csorna Áron: Tartalma minősíti) 3 CONFESSIO (Molnár Gyula) 5 INTERJÚ (Szőnyi Szilárd: Az idő a lét igazságának keresztneve) 6 VISSZAPILLANTÓ 10 AGYTAKARÍTÁS (Ujházy András: Az idő virágai) 11 TÁRNA (Bögre Zsuzsanna: A társadalmi idő hatása a vallásos életútra) 14 HISTÓRIA (Hetényi Varga Károly sorozata vértanú szerzetesekről) 16 Évezredek és szökőnapok (Lukács Béla) 17 VERS (Bálint Zsolt: Újra csak Valentin naplójából) 18 Közösségek katolikus ökumenéje (Beszélgetés Puchard Zoltánnal) 19 KÖRLEVÉL A boldogabb családokért (szemelvények) 20 EGYHÁZTÁJI (Szőnyi Szilárd) 27 Ezt a számunkat Lőrincz Miklós fényképeivel díszítettük. VEZÉR­CZIKK : Oly nagy kincs az Úr szemében az emberi élet, hogy ragaszko­dik ahhoz, hogy tálentumainkat kamatoztassuk, s bűnnek tartja, ha teté­­zetlenül adjuk vissza neki. Kevesli, ha nem vagyunk rosszak, ha mindösz­­sze a tőlünk telhetőt tesszük meg. Hogy a teremtett világ megmaradjon, és gyönyörű legyen gyermekeinknek is, ehhez többre van szükség!

Next