Izraelita Tanügyi Értesítő, 1915 (40. évfolyam, 1-12. szám)

1915-01-01 / 1. szám

i REV 77[ KEV 98 TARTALOM-JEGYZÉK. I. Vezércikkek. Oldal Teherpróba. Irta ^árd t^ezsS. ........ ! Tanítsunk tovább ! Irta ^árd f^ezső. ... 26 Herman Ottó. Irta J­r. Xasz Samu------ 45 Zárószámadásaink. Irta ]dntér Ignác. _ 63 A hadbavonultak családjaiért. Irta ^árd í^ezsö. ...­­ .. _ - ... — — — 81 Tanév végén. Irta Lantos Simon. _ 113 Elnökségi jelentés. Irta pintér Ignác. _ 141 Oldal A háború és az iskola. Irta bárdos Klár. 6 Gyermekek a háborúról. irta tpárdos M­­ór. 29 Az állampolgári nevelésről. Irta­­ párdos Mór.____55, 88, 115, 171, 204, 236, 278 A háború és a hitoktatás. Irta Blordnyi Bladdr. — . .. _ _ .............. 83 A beszéd- és értelemgyakorlatok anyaga. Irta T­r. Molinoi Mihály., ___ 95 A figyelem. Irta Léderer Bbrahdm. ... 163 XL. évfolyam. Irta Xúthi Zsigmond. ... Radó Vilmos. ......................... _ . A zsidó tanítóság és a háború. Irta Lantos Simon .......... Az O­rszágos Izr. Tanítóképzőintézet. Irta Bárdnyi Bladdr. .......... .. Gyermekeink gondozása a nagy szünidő­­ben. írták Stern Ebrahdm és Bárd­i­ezse. ... .­­­­ ... . Kertészkedjük. irta Mo’^gdlol Eszter. ... Meumann Ernő. Irta Pr. Málnai Mihály. A játék pedagógiai jelentősége. Mutat­­vány Barna Jakab és Újhelyi Sándor játékkönyvéből. _ _ ....... ... ... Jelentés a pesti izr. hitközségi fiúiskola nyári napközi otthonáról. Irt Bárd­i­ezső. _. ... .............. ... ... _ ... Elpusztult zsidó iskolák. Irta ^/er/7 Bbrahám. _ _ _ _ A zsidó iskolaügy az­ utolsó miniszteri jelentésben. Irta Bbrányi Aladár. — Kármán Mór. Irta Stern ßbrahám. Állami segély. Irta­ B­árd f­ezső. _ Elpusztult zsidó iskolák. Irta Bárd I Dezső. _ — _ _ A magyar fogalmazvány. Irta Simányi Zoltán. ... ............. _ ___— — A földrajzoktatás reformja és a bábom. Irta T­r. Littke ,­íi/ré/,ismertette j­,brá [UNK]­nyi Bladár............­ ... ... Az osztály közszelleme. Ma p.^Osstrunck, németből fordította Bbrányi Bladár. Szülők és tanítók a nagyvárosban. For­dította Bbrányi Bladár. . _ _ ... Az írástanításról. Irta pintér Zsigmond. Hitközségeink és iskoláink. Irta JCúthi Zsigmond. — — _ — Új tanítónemzedék. Irta Láng Gyula. Audiencia a miniszternél. Irta párd­i Dezső. A harmadik hadikölcsön. Irta Stern Abrahálm. _ _ — — _ Az iskola és a tüdővész. Irta Jøergert Vilma. -- — — — _ ......... — A pesti izr. hitk. fiúiskola napközi otthona. Irta párd .......................... 295 Oldal A zsidók politikai egyenjogúsítása Európa államaiban. Szemelvény Csukász pü­­top és Schön József ״ A zsidók tör­­ténete“ c. könyvéből. ... _ ... 290 II. Pedagógiai cikkek. III. Tanügyi és társadalmi cikkek. Oldal 3 4 27 33 122 123 IV. Tárcák. Oldal 126 211 246 706 065 Oldal 161 193 233 265 268 Oldal 197 Oldal 244 245 249 254 ____ 213 216 255 270 OHISZÁGO^ PlDALÓGIAl ii

Next