Izraelita Tanügyi Értesítő, 1919 (44. évfolyam, 1-4. szám)

1919-01-01 / 1-2. szám

n IZR. TANÜGYI ÉRTESÍTŐ HAVI FOLYÓIRAT KIADJA AZ ORSZ. IZR. TANÍTÓ-EGYESÜLET XLIV. éS XLV. ÉVFOLYAM. FELELŐS SZERKESZTŐ: CSUKÁSI FÜLÖP ÉS SCHICHTANCZ ÁRMIN 1919. ÉS 1920. BUDAPEST, 1920. NYOMATOTT NEUWALD ILLÉS UTÓDAI KÖNYVNYOMDÁJÁBAN VIII., ÜLLŐI-ÚT 48. yי ז ^/י יי^‘ ׳­.־;.'K­I. SZERKESZTŐ: BÁRD REZSŐ és PINTÉR IGNÁC / / ■i

Next