Izraelita Tanügyi Értesítő, 1921 (46. évfolyam, 1-12. szám)

1921-01-01 / 1-2. szám

IZR. TANÜGYI ÉRTESÍTŐ HAVI FOLYÓIRAT. KIADJA AZ ORSZ. IZR. tanítóegyesület. XLVI. ÉS XLVII. ÉVFOLYAM. FELELŐS SZERKESZTŐ: SCHICHTANCZ ÁRMIN, És Dr. MÁLNAI MIHÁLY. SZERKESZTŐ: PINTÉR IGNÁC. 1921. ÉS 1922. BUDAPEST, 1922. NYOMATOTT NEUWALD ILLÉS UTÓDAI KÖNYVNYOMDÁJÁBAN VIII., ÜLLŐI­ ÚT 48.

Next