Izraelita Tanügyi Értesítő, 1923 (48. évfolyam, 1-12. szám)

1923-01-01 / 1-2. szám

IZR. TANÜGYI ÉRTESÍTŐ­ HAVI FOLYÓIRAT. KIADJA AZ ORSZ. IZR. TANÍTÓ-EGYESÜLET. XLVIII. ÉS XLIX. ÉVFOLYAM. 1923. ÉS 1924. FELELŐS SZERKESZTŐ: DR. MÁLNAI MIHÁLY. SZERKESZTŐ: PINTÉR IGNÁC. BUDAPEST, 1924. NYOMATOTT NEUWALD ILLÉS UTÓDAI KÖNYVNYOMDÁJÁBAN VIII., ÜLLŐI-ÚT 48,

Next