Izraelita Tanügyi Értesítő, 1929 (54. évfolyam, 1-12. szám)

1929-01-01 / 1-2. szám

11­1.III. !!ill. IWiliWPwm. . / i TARTALOMJEGYZÉK. RÉV 98 I. Vezércikkek. Felépül Balatonfüreden az Üdülőház. Irta Ábrányi Aladár ... _ _ ... Csukás­ Fülöp. Irta Dr. Szegő Arnold.. Zárószámadásaink. Irta Pintér Ignác. Hitoktatási problémák és feladatok. Irta Dr. Friedman Dénes .................. Rákos István. Irta Pintér Ignác .......... Néhány pedagógiai tanács a Midrasch­­ból és a Talmudból. Irta Dr. Grózinger M. József .......... ................. A zsidó gyermek. Irta Dr. Bán Margit Hozzászólás Dr. R. M.-nak ,A serdülés lélektana“ cimű előadásához. Irta Alpár Mór................. . ... Imakönyv vagy bibliafordítás. Irta Dr. Fényes Mór.................. _ ... ... Wilhelm Rein. Irta Dr. Málnai Mihály Rajztanítási tervezet: Az ibolya. Irta Köves Sándor .3 Reflexiók a julius 2-án tartott teljes vá­­lasztmányi ülésről. Irta Pintér Ignác Mendelssohn Mózes és a magyar zsidó iskolák. Irta Mandl Bernát ... _ Fiókköreink újjászervezése. Irta Pintér Ignác . .................. Mandl Bernát. Irta Dr. Bolgár Ferenc _ A rossz gyermekről.Közli Herczka Gusztáv Pedagógiai elemek a pirké ábótban. Irta Dr. Grózinger M. József ._ _ ... Rabbi- és hitoktatóképzés az Egyesült Államokban. Irta Bartók Jakab 142. Milyen bánásmódban részesültek siket­­némák és egyéb fogyatékosok az ókori zsidóknál. Közli Herczka Gusztáv 145. Betűkapcsolás és szótagolás az elemi iskola első osztályában. Irta Speiser Ignác .. .. _ ... ._ _ A fiatalok. Irta Korányi József ... _ II. Pedagógiai értekezések. 3 33 40 54 91 III. Tanügyi és társadalmi cikkek. Az Országos Bizottság ülése. Irta Ádler Simon _ _ _ Amit a számok beszélnek. Irta Bárd Vilmos _ ... ... _. Az iskolai fogászat működése és rendel­tetése. Irta Reich Lajos . ... _ A közöny. Irta Biedermann Adolf . .. A zsidó tanitó hivatását méltató beszéd a Dr. Glücksthal­­ Samu tiszteletére rendezett ünnepély alkalmával. Irta Turóczi-Trostler József.........................198 Az oktatófilm a X. nemzetközi tanár­kongresszuson... ... ... ... ... _ 16 Tanítói egyesületek nemzetközi szövetsége. Irta K. M. .. ״ _ Hitoktatót temetnek. Irta Szirtes Lipót _ 199 Olaszországi emlékeimből. Irta Hirschl Jenő _ ..................201 A nürnbergi iskolai kiállítás. Irta Dr. Boros Aladár... ................. ...........222 Gondoljunk Üdülőházunkra. Irta Neumann Albert ... _ ........... _ ... 223 A perselygyüjtés propagandája. Irta Reichmann Mór _ ... _ ... _. 224 A Magyar Holland Kulturgazgazdasági R. T. akciója... .......................... _ 224 M. Páschert; Das Spielturnen in der Grundschule. Irta Bárd Vilmos... _ 78 _ 52 ... 88 94 171 IV. Tárcák. A mi házunk. Irta Dr. Szegő Arnold V. Bel- és külföldi szemle. 70^^05 31 Oldal 137 169 193 214 109 111 177 147 174 219 ISL.­­fh>

Next