Izraelita Tanügyi Értesítő, 1933 (58. évfolyam, 1-12. szám)

1933-01-01 / 1. szám

TARTALOM-JEGYZÉK. k­k­e­z­e­r­c 1 I. V Schichtancz Ármin. Irta: Bárd Rezső­­. Egyesületünk alapítványai. Irta : Pintér Ignác .......................... Zárószámadásaink. Irta : Pintér Ignác .. A vidéki magyar zsidó tanítóság szo­­morú anyagi helyzete. Irta: Pintér Ignác .................... . ... .............. A gyermek beszélőképességének fejlődé­­séről és az iskolásgyermekek gyako­rlatal A pesti izr. hitközség elöljárósága által elfogadott hitoktatási tanterv a közös iskolák részére. Közli: Dr. Braun Salamon .......................... ... . ... Az Orsz. Rabbiegyesület hitoktatás­i tan­­tervének rehabilitációja. Irta: Dr. Fényes Mór... ... ... . .................... 4 A mai héber pedagógiai irodalomból. Irta : Dr. Grózinger M. József 6, 18,35, 165 Egyházi énekoktatás. Irta: Rubinstein Mátyás ... _ ... _ ........ 37 A zsidóság a faji kérdés megvilágitásá­­ban. Irta: Dr. Fényes Már . 61, 76 Egyesületi szervezetünkről. Irta: Dr. Pásztor József... . ................. ... 93 Az Alföldi fiókkör 30 esztendeje. Irta: Biró Samu .......................................... 95 A hitoktatás módszere az elemi leány- Oldal Dr. Weszely Ödön, Pedagógia. Ismerteti Dr. Cseh­ Arnold ............................. Menorah ifjúsági könyvtár. Szerkeszti Sonnenschein Sámuel, ismerteti Dr. Fuchs D. Rafael .............................. 11 Oldal ribb beszédhibáiról. Irta : Herczka­­ Gusztáv_________________ 58,73,81 Az iskolaév végén. Irta: Pintér Ignác^ 89 Válságba jutott iskolaügyünk megmen­­tése. Irta: Szabó Adolf. 3 folytatásos vezércikk , _ .............. 109, 137, 161 A kongresszusi zsidóság új szervezeti szabályai. Irta: p. _ 177 iskolában. Irta és az Alföldi fiók­­köri ülésen előadta: Almásiné Klein Sarolta .............................................114. Kármán Mór­ reálgim­názium. Irta: Dr. Grózinger M. József ... _ _ ... Jelentés az Üdülőház 1933. évi működé­séről. Irta: Ábrányi Aladár........ _ Neveléstani szemelvények a talmudból és későbbi zsidó bölcsek műveiből. Irta : Szántó Sámuel . ........ Még néhány szó az Értesítőkről. Irta : Dr. Pásztor József ... . _ .............. _ A hatalomra törekvés szerepe az élet­­hivatás, a családi élet és az embertár­­sakkal való viszony kialakulásában. Irta: Ádám Zsigmondi . _ _ _ A zsidó ifjúság nevelése a régi khehilló­­életben. Irta: Szántó Sámuel. _ _ Oldal A gyermekszoba mindennapi kérdései. Irta Nemesné Müller Márta. Ismerteti Dr. Bolgár Ferenc .............................. 24 Dr. Völgyesi Ferenc: Üzenet az ideges embereknek. Ismerteti Dr. Cseh­ Arnold 26 111. Oldal 1 17 33 57 II. Tanügyi és társadalmi cikkek. 239 Könyvismertetések. 10 Oldal 140 145 146 _ 166 171 179 181 709 005

Next