Jövendő, 1905 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1905-01-01 / 1. szám

Harmadik évfolyam. Budapest, január 1. Első sala. J­övendő irodalmi és politikai újság LELT. 253 1­41 Politikai romantika. A holnap forradalma. Nagyon érdekesnek találjuk — főképp írója egyénisé­génél fogva — az alábbi elmélkedést, mégis : nem a mi vé­leményünk s így csak a Jövendő ismert elvénél fogva adjuk közre. Akik azt hiszik, hogy hiába való beszéd, ami itt követ­kezik, azoknak — nem bánom — ha igazuk lesz. De nekünk, a napi jelenségekkel foglalkozóknak, ha nem akarunk üres krónikások lenni, mesterségünkhöz tartozik minden mán ke­resztül a holnapot nézni. És a mának jelenségein keresztül — nem tehetek róla — nem bánom, ha távolállónak is tartanak érte — látom a holnap forradalmát. Veszett poklok , dehogy a házszabályok miatt ! Látom, amint az új házszabályokkal Tisza egy-kettőre végez az obstrukció hőseivel. A bölcs államférfiak, úgyszinte a tehetős mágnások és főpapok, valamint az obstrukció hősei — szörnyen kono­kok szokásaikban — kifutnak az utcára. — Látjátok, kidobtak bennünket !

Next