Községi polgári fiú- és leányiskola, Kassa, 1880

Kassa szabad királyi város községi polgári fiú- és leányiskolájának ÉRTESÍTŐJE az 188V tanévről. KÖZLI: MÁRTONFY MÁRTON, igazgató. KASSA, NYOMATOTT SCHARF F. J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1881.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents