Községi polgári fiú- és leányiskola, Kassa, 1881

Kassa szabad királyi város községi polgári fiú és leányiskolájának ÉRTESÍTŐJE az 1881!82 tanévről. KÖZLI: MÁRTONFY MÁRTON, igazgató. NYOMATOTT SCHARF F. J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1882.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents