Községi polgári fiú- és leányiskola, Kassa, 1884

KASSA SZAB. KIR. VÁROS KÖZSÉGI POLGÁRI FIÜ- ÉS LEÁNY-ISKOLÁJÁNAK XII. ÉRTESÍTŐJE az 1884/S5-ik tanévről. Közli : Martonfy Márton, igazgató. KAS SA, NYOMATOTT BERNOVITS GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1885.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents