Községi polgári fiú- és leányiskola, Kassa, 1885

Mártonfy Márton, igazgató. KASSA SZAB. KIR. VÁROS KÖZSÉGI POLGÁRI FIÚ- és LEÁNY-ISKOLÁJÁNAK az 1885—86-ik tanéiról. Közli: KASSA. NYOMATOTT BERNOVITS G. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1886.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents