Községi polgári fiú- és leányiskola, Kassa, 1886

ííllllllllllllllllllllllllimilMlMniTn""" f / % KASSA SZAB. KIK. VÁROS KÖZSÉGI POLGÁRI FIÚ- ÉS LEiíí-ISKOLÍJÁNAK XIV. ÉRTESÍTŐJE az 1886—87-ik tanévről. KÖZLI: MÁRTONFY MÁRTON, IGAZGATÓ. 1% NYOMATOTT BERNOVITS GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1887.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents