Községi polgári fiú- és leányiskola, Kassa, 1887

KASSA SZAB. KIR. VÁROS m f f 11 ÉRTESÍTŐJE az 1887!s-ik tanévről. KÖZLI: MÁRTONFY MÁRTON, IGAZGATÓ. f >Hl i||j III'I1 !«I I I I'I II Hl 1,1.1 m §n :? I |!41 iili Kassa NYOMATOTT RIES LAJOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN III i b(,,i III! I III I §

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents