Községi Polgári Fiú és Leányiskola, Kassa, 1899

A KASSAI ÁLLAMI POLGÁRI FIÜ-ISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1809—1900-ik: ISKOLAI ÉVRŐL XXYII-ik ÉRTESÍTÉS. KÖZZÉTESZI: LÉVAY ISTVÁN IGAZGATÓ. Kassa, 1900. NYOM. ROSA VIKTOR KÖNYV-, KŐ- ÉS MŰNYOMDÁJÁBAN.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents