Katholikus Hetilap, 1873 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1873-01-02 / 1. szám

KATHOLIK­U­S HETILAP. MDCCCLXXIII. HUSZONKILENCZEDIK ÉVI FOLYAM. KIADJA A SZENT-ISTVÁN­-TÁRSULAT. SZ­E­­r­K­ESZTETTE FÜSSY TAMÁS, Szent-Benedek-rendi áldozár, a Szent-István-Társulat igazgatója. BUDAPEST, NYOMATOTT AZ „ATHENAEUM“ NYOMDÁJÁBAN (BARÁTOK TERE ATHENAEUM-ÉPÜLET.) 19 7­3.

Next