Katholikus Hetilap, 1874 (30. évfolyam, 1-53. szám)

1874-01-01 / 1. szám

KATHOLiKUS HETILAP. MDCCCLXXIV. HARMINCZADIK ÉVI FOLYAM. KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSUL­AT. SZERKESZTETTE ÁGOSTON ANTAL, a Szent-István-Társulat titkára. NYOMATOTT AZ »ATHENAEUM« NYOMDÁJÁBAN (FERENCZIEK-TERE ATHENAEUM-ÉPÜLET 1874.

Next