Katholikus Hetilap, 1875 (31. évfolyam, 1-52. szám)

1875-01-07 / 1. szám

KATHOLI­KU­S HETILAP. MDCCCLXXV. HARMINCZEGYIM ÉVI FOLYAM. KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT. SZERKESZTETTE iPOSTOLV­ASÍTÁI, a Szent-István-Társulat titkára. BUDAPEST, Nyomatott az »Athenaeum« nyomdájában (Ferencziek-tere Athenaeum-épület.) 1875.

Next