Katholikus Hetilap, 1876 (32. évfolyam, 1-52. szám)

1876-01-06 / 1. szám

K­A­THOLTKU­S HETILAP. MDCCCLXXVL HARMINCZKETTEDIK ÉVI FOLYAM. KIADJA A szent-istvantarsulat. SZERKESZTETTE ÁGOSTONI A­ZTAL, a Szent-István-Társulat titkára. BUDAPEST, Nyomatott az „ Athenaeum* nyomdájában (Ferencziek­ tere Athenaeum épület.)

Next