Katholikus Hetilap, 1877 (33. évfolyam, 1-52. szám)

1877-01-04 / 1. szám

KATHOLIKUS HETILAP. MDCCCLXXVII. HARMINCZHARMADIK ÉVI FOLYAM. KIADJA a szent-istván-társulat. SZERKESZTETTE AC POSTOJST ANTAL, a Szent-István-Társulat titkára. BUDAPEST, Nyomatott az »Athenaeum« nyomdájában (Ferencziek­ tere Athenaeum-épület.)

Next