Katholikus Hetilap, 1878 (34. évfolyam, 1-52. szám)

1878-01-03 / 1. szám

KATHOLiKUS HETILAP. MDCCCLXXVIII. H­ARMINCZNEG­YEDIK ÉTI­FOLYAM. KI­ADJA a szexu­styrx-társulat. SZERKESZTETTE AGOSTOX ANTAL, a Szent-István-Társulat titkára. BUDAPEST, Nyomatott az »Athenaeum« ^r. társ. nyomdájában (Ferencziek-tere Athenaeum-épület.) 1878. %­­

Next