Katholikus Hetilap, 1881 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1881-01-06 / 1. szám

KATHOLIKIIS HETILAP. MDCCCLXXXL HARMINCZHETEMÉ ÉYI FOLYAM. KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT. .SZERKESZTETTE­­(.OSTO­B­A UT A I., a Szent-Istvá­n-Társulat titkára. BUDAPEST, Nyomatott az »Athenaeum« r. társ. nyomdájában (Ferencziek-tere Athenaeum-épület.) 1881.

Next