Katholikus Hetilap, 1882 (38. évfolyam, 1-52. szám)

1882-01-05 / 1. szám

KATHOLIKUS HETILAP MDCCCLXXXII. HARMINCZNYOLCZADIK ÉVI FOLYAM. KIADJA a szent-istván-társu­lat. ÁGOSTON AJ­TAL, a Szent-István-Társulat titkára. BUDAPEST, Nyomatott az »Athenaeum« r. társ. nyomdájában (Ferencziek­ tere Athenaeum-épület.)

Next