Katholikus Hetilap, 1883 (39. évfolyam, 1-52. szám)

1883-01-04 / 1. szám

KATHOLIK­US HETILAP. MDCCCLXXXII. HARMINCZKILENCZEDIK ÉVI FOLYAM. KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT. SZERKESZTETTE ÁGOSTON ANTAL. a Szent-István-Társulat titkára. BUDAPEST, Nyomatott az »Athenaeum« r. társ. nyomdájában (Ferencziek-tere Athenaeum épület.) 1883.

Next