Katholikus Hetilap, 1884 (40. évfolyam, 1-52. szám)

KATHOLKUS HETILAP. MDCCCLXXXIV. NEGYVENEDIK ÉVI FOLYAM. KIADJA A szent-istvan-tarsulat. SZERKESZTETTE AGaiTOX AXTAL, a Szent-István-Társulat titkára. BUDAPEST, Nyomatott az »Athenaeum« r.társ. nyomdájában (Ferencziek-tere Athenaeum-épt­let.) f­ár ki 6 /

Next