Katholikus Hetilap, 1886 (42. évfolyam, 1-52. szám)

1886-01-07 / 1. szám

KATOLIKUS HETILAP MDCCCLXXXVI. NEGYVENKETTEDIK ÉVI FOLYAM. KIADJA A SZENT-ISTVÁN TÁRSULAT. SZERKESZTETTÉK KURCZ ANTAL és HÜMMER NÁNDOR főgymn. tanár, a Szent-István­ Társulat titkára. BUDAPEST, Nyomatott az­­ Athenaeum« r.társ. nyomdájában (Ferencziek­ tere Athenaeum épület.)

Next