Katholikusok Lapja, 1924 (1. évfolyam, 1-20. szám)

1924-02-03 / 1. szám

I. évf. Kecskemét, 1924 február 3. I. szám. MIKUSOK LflFm HITBUZGALMI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT. Megjelenik | Előfizetési K­. | Kiadóhivatal: minden he­l­ső és 3-ik | Helyben negyedévre 2000 X. | Rím. kath. plébánia tavall!. vasárnapján. | Egyes szám 350 K. | Telefon: 92. TARTALOM: A kiadóhivatal üzenete. — Révész István prelátus felhívása. — Élet kenyere. — Csak egy métert. — A mi nagyjaink. ~ Tanyai lelkészségek ügye. — Istentiszte­letek sorrendje. — Egyesületi naptár. — Katholikus naptár. — Hírek.

Next