Katholikusok Lapja, 1924 (1. évfolyam, 1-20. szám)

1924-02-03 / 1. szám

2. oldal-Katolikusok Lapja A kiadóhivatal üzenete. ----------aa---------- 1. Lapunkat posta útján küldjük szét, ha vala­melyik előfizetőnk későbben kapná kézhez, az azért történik, mert a gyűjtőívek nem mind érkeztek be a lap expediálása előtt. A második számnál már rendben lesz minden. 2. Lapunk ára a legalacsonyabbra van meg­szabva, hogy a legszegényebbek is hozzájuthassanak. Ez csak úgy lehetséges, ha a módosabbak önkéntes adományaikkal továbbra is támogatják lapunkat. Min­den adományt nyugtázunk. 3. Bárminemű, a lap anyagi részét illető rekla­mációkat a kiadóhivatalba kérünk (Rómh. kath. plébá­nia hivatal) és pedig írásban. Csupán szóbeli reklamá­ciók elintézéséért nem tudunk kezeskedni. 4. A címváltozást kérjük bejelenteni. 5. Vidéki előfizetőinknek csekket küldünk, ezen kegyeskedenek a postai szállítási dijat is fedezni. A csekket kitöltve kapják majd kézhez. 6. Negyedévnél hosszabb időre előfizetést nem fogadhatunk el. Tisztelettel A KIADÓHIVATAL (Rom. kath. plébánia.) ■HÜ 1. szám.

Next