Katholikusok Lapja, 1926 (3. évfolyam, 1-22. szám)

1926-01-06 / 1. szám

ÜNNEPEINK. Jan. 6. Vizkereszt. Ev. Máté 2, 1 —12. A bölcsek lebo­rulván, imádják Krisz­tust. Jan. 20. I. vasárnap Vizkereszt után. A szent család ünnepe. Ev. Luk. 2, 42—52. Jézus engedel­­­­mes édes anyjának és Szt. Józsefnek. Jan. 17. II. vasárnap Vizkereszt után. Jén. 2, 1—11. Krisztus kinyilvánítja di­csőségét és hisznek benne tanítványai. Jan. 19. Kedd. Boldog Margit, magyar királyleány ün­nepe. Jan. 24. 111. vasárnap Vizkereszt után. Ev. : Máté 8, 1—13. Jézus megtisz­títja a bélpoklost és meggyógyítja a száza­dos szolgáját. Böjt a pénteki önmegtartóz­­tatási napokon kívül ezen idő­szakban nincs. Isteni tiszteletek rendje a kecskeméti templomokban.­­ Szentmise: Hétköznap: Nagytemplomban fél 7, 7, fél 8 és 8 ó Barátoknál 6, fél 8 és 9 órakor. Kistemplomban fél 7 és fél 8 órakor. Piaristáknál fél 7 órától fél 8-ig. Vasár és­ ünnepnap: Nagytemplomban 6,8, 9 és 11 órakor. Barátoknál 6, 8 és 10 órakor. Kistemplomban 8 és 9 órakor. Piaristáknál fél 9 órakor. 2. Szentbeszéd: A nagytemplomban a 6 és 9 órás szentmisék után, kivéve az ünnepnapo­kat, midőn a reggeli prédikáció elmar­ad. Barátoknál a 8 órai szentmise után. Kistemplomban a 9 órai sztmise után. IV. vasárnap szentségbetétei előtt 5 ó. 3. I.itánia: Nagytemplomban 1.3 órakor, I. v. 5. Barátoknál 3 órakor. Kistemplomban 3 órak­or, IV. vas. 5 ó 4 Gyóntatás: Reggelenkint, vasár és ünnepnap délelőtt. 5. Keresztelés, avatás: Reggel fél 9 és délután 3 órakor. 6 Betegek: Rendkívüli esetben bármikor, rendeten reggel az utolsó mise után, legközelebbi száma január hó 24-én jelenik meg.

Next