Katholikusok Lapja, 1928 (5. évfolyam, 1-22. szám)

1928-01-08 / 1. szám

szép egyszobás bú­torozott lakás (szoba, konyha, éléskamra) január 15 re kiadó. Cím a kiadóhivatalban. ELADÓ SZÜRETELŐ KÁD 10 hektóliteres teljesen jókarban, Szultán u. 18. szám alatt. FEBRUÁR HÓ 1-ÉN NYÍLIK MEG Hornyik János­­ utca, a Hangya főüzlete mellett ort. Falus Ditrné és Fia a CAZDASÁGI , KÖTÉLÁRU ZSÁK, PONYVA ÉS POKRÓC­­ ÜZLETE EZEN ÁRUK HETIVÁSÁRKOR A PIACON IS KAPHATÓK. A gyásszal sújtott családok figyelmét felhívjuk, hogy haláleset alkalmával, mielőtt szeretett halottjának vásárolna, saját érdekükben fordul­janak bizalommal a kecskeméti róm. kath. egyházközség temetkezési intézetéhez A osztályú temetés­i érckoporsó, selyem fodros szemfedő, fejvánkos, siffon alsólepedő, keményfa kereszt, 4 diszruhás ember, üvegezett gyászkocsi, ravatalozás menyezet alatt 12 gyertyával, növénydiszités és székek szolgáltatása — — — — — — 2,500,000 korona B osztályú temet­ő , ércutánzatú fakoporsó, kelme szemfedő, vánkos, alsólepedő, sírkereszt, 4 díszruhás ember, ravatal 8 gyertyával és székek szolgáltatása — — — — — — — — 500 000 korona, C csecálvú temetés, sima fakoporsó, papiros szemfedő, vánkos, alsólepedő, sírkereszt — — — — — — 100 090 korona. A gyásszal sújtott családok ne vegyék komolyan a temetők­ben, vagy a kórházakban levő egyének utalását, hanem győződjenek meg az alant nevezett intézetnél. Szives pártfogást kér Tejpiac, a Barátok temploma mellett. Róm. kát. Egyházközség­i Temetkezési Intézet .

Next