Katholikusok Lapja, 1929 (6. évfolyam, 1-22. szám)

1929-01-06 / 1. szám

ÜNNEPEINK. Jan. 6. Vizkereszt. Ev. Mt 2, 1 — 12. A bölcsek imádják Krisztust. Jan 12 A szt család ünnepe. Jan. 13. Vizkereszt utáni I vasárnap. Ev. Lk. 2, 42—52. A 12 éves Jézus. Jan. 19. Árpádházi Boldog Margit. Jan. 20 Vizkereszt utáni II. vasárnap. Ev. Kánai mennyegző. Jan. 18 tól kezdve 8 napon ke­resztül egészen Pál fordulóig (jan. 25.) az egyház a hit egy­ségéért való imádságot ajánlja a hívek buzgóságába. Lapunk legközelebbi száma január 20-án jelenik meg BÖJT a következő két hét alatt nin­csen, csupán a rendes pénteki húsételtől való megtartóztatás kötelező. Isteni tiszteletek rendje a kecskeméti templomokban 1. Szentmise: Hétköznap: Nagytemplomban fél 7, 7, fél 8, 8 ó. Barátoknál 6, 8 és 9 órakor. Kistemplomban fél 7 és fél 8 órakor. Piaristáknál fél 7 órától fél 8 óráig. Vasár- és ünnepnap: Nagytemplomban 6, 8, 9 és 11 órakor. Barátoknál 6, 8­ és 10 órakor. Kistemplomban 8 és 9 órakor. Piaristáknál fél 9 órakor. 2. Szentbeszéd. A nagytemplomban a 6 és 9 órás szentmisék után, kivéve az ünnepnapo­kat, midőn a reggeli prédikáció elmarad. Barátoknál a 8 órai szentmise után. Kistemplomban a 9 órai szentmise után. V. vasárnap szentségbetétei előtt 5 óra. 3. Litánia: Nagytemplomban 4 órakor. 1. vas. 5 ó. Barátoknál 6 órakor Kistemplomban 3 órakor. IV. vas. 5. 4. Gyóntatás: Reggelenkint, vasár és ünnepnap d. e. 5. Keresztelés és avatás: Reggel fél 9 és délután 4 órakor. 6. Betegek: Rendkívüli esetben bármikor, rendesen reggel az utolsó mise után.

Next