Katholikusok Lapja, 1930 (7. évfolyam, 1-22. szám)

1930-01-05 / 1. szám

ÜNNEPEINK: Jan. 5. Jézus nevének ün­nepe. Ev., mint Újév napján. Jan. 6. Vizkereszt. Ev. Mt. 2, 1 — 12. A bölcsek imádják Jézust. Jan. 12. Vizkereszt után I. va­sárnap. A Szentcsa­lád ünnepe. Ev. Lk. 2, 42—52. A gyer­mek Jézus Jeruzsá­lembe megy. Jan. 19. Vizkereszt után II. vasárnap. Ev. Jan. 2, 1 — 11. Jézus első csodája a kállai mennyegzőn. Most a következő két héten a pén­teki hústilalomtól eltekintve nincs LAPUNK legközelebbi száma jan. 19-én s jelenik meg. ELŐFIZETÉSI ÁRAINK: Negyedévre....................IP Félévre.............................2 P házhoz küldve. Isteni tiszteletek rendje a kecskeméti templomokban 1. Sze­ntmise : Hétköznap: Nagytemplomban fél 7, 7, fél 8, 8 ó. Barátoknál 6, fél 8 és 9 órakor. Kistemplomban fél 7 és fél 8 órakor. Piaristáknál fél 7 órától fél 8 óráig. Vasár- és ünnepnap: Nagytemplomban 6, 8, 9 és 11 órakor. Barátoknál 6, 8­ és 10 órakor. Kistemplomban 8, 9 és 10 órakor. Piaristáknál fél 9 órakor. 2. Szentbeszéd. A nagytemplomban a 6 és 9 órás szentmisék után, kivéve az ünnepnapo­kat, midőn a reggeli prédikáció elmarad. Barátoknál a 8 órai szentmise után. Kistemplomban a 8,és 9 órai szentmisék közben. V. vasárnap szentségbetétei előtt 5 óra. 3. Litánia: Nagytemplomban 4 órakor. 1. vas. 5 ó. Barátoknál 6 órakor 4. Gyóntatás: Reggelenkint, vasár és ünnepnap d. e. 5. Keresztelés és avatás: Reggel fél 9 és délután 4 órakor. 6. Betegek: Rendkívüli esetben bármikor, rendesen reggel az utolsó mise után.

Next