Katholikusok Lapja, 1931 (8. évfolyam, 1-22. szám)

1931-01-04 / 1. szám

Jézus szentséges Szíve bízunk Benned! Az Isten tiszta hitét és ismeretét hordozó Izrael népe Sámuel bíráskodása idejében nagy megpróbáltatások előtt állt. A helyzet átlátása arra indította őket, hogy Isten emberét, Sámuelt közben­járásra, ostromló imádságra kérjék. Az imádságot meghallgatta az Ur, a nép megszabadult pusztulását jelentő veszedelemtől, Sámuel pedig „vén egy követ és azt elhelyező Mászfát és Sen között és a Segítség kövének nevezé el azt a helyet, mondván: Idáig segí­tett minket az Ur“ (I. Kir. 7.12). Kedves jó Híveim! A szilveszteri éjszaka fekete kapuján átlép­tünk az új esztendőbe. Úgy érzem, hogy a ó és új év határán nekem is fel kell állítani a Segítség­ kövét és hálás szívvel kell ismételni az ószövetség nagy Birájának szavait: „Idáig segítet minket az Úr!“ Az elmúlt esztendőt Jézus szentséges Szíve jegyében kezdet­tük, meg és az esztendő homlokára ráírtuk: Bízunk benned! Ezt jutattuk ünnepélyes kifejezésre akkor, amidőn az egész egyházköz­séget, annak minden lelki és anyagi ügyét, minden hívét Jézus szentséges Szívébe ajánlottuk. Ez volt munkánkban erőnk, ez küz­delmeinkben bátorságunk, szenvedéseinkben vigasztalásunk és ez volt törekvéseinkben eredményünk. És boldog lélekkel, tedeumos hangulattal írjuk rá az elmúlt év körére, hogy bizodalmunkban nem csalatkoztunk.

Next