Katholikusok Lapja, 1932 (9. évfolyam, 1-22. szám)

1932-01-03 / 1. szám

ÜNNEPEINK: Jan. 3. Jézus Szent Nevének ünnepe. Ev. Luk. 2, 21. Jézus nevet kap. Jan. 6. Vizkereszt. Ev. Máté 2, 1 — 12. Napkeleti bölcsek imádják Jé­zust. Jan. 10. Vizkereszt után I. vasárnap. A Szent­család ünnepe. Ev. Luk. 2, 42—52. A gyermek Jézus Jeru­zsálembe megy. Jan. 17. Vizkereszt után II. vasárnap. Ev. Jan. 2, 1 — 11. Jézus első csodája a kánai mennyegzőn. Böjt: a következő két héten a szo­kásos pénteki hústilalmon kívül nincsen. # LAPUNK legközelebbi száma jan. harmadik vasárnap, ján. 17-én jelenik meg. előfizetési Áraink : Negyedévre....................IP Félévre.............................2 P házhoz küldve. Istentiszteletek rendje a kecskeméti templomokban 1. Szentmise: Hétköznap: Nagytemplomban fél 7, 7, fél 8, 8 kor. Barátoknál 6, fél 8 és 9 órakor. Kistemplomban fél 7 és fél 8 órakor. Piaristáknál fél 7 órától fél 8 óráig. Vasár- és ünnepnap: Nagytemplomban 6, 8, 9 és 11 órakor. Barátoknál 6, 8­ és 10 órakor. Kistemplomban 8, 9 és 10 órakor. Piaristáknál fél 9 órakor. 2. Szentbeszéd. A nagytemplomban a 6 és 9 órás szentmisék után, kivéve az ünnepnapo­kat, midőn a reggeli prédikáció elmarad. Barátoknál a 6 órai litánia előtt. Kistemplomban a 8 és 9 órai szentmisék közben. IV. vasárnap szentségbetétei előtt 5 óra. 3. Litánia: Nagytemplomban : 4 órakor, I. vas. 5 órakor. Barátoknál 6 órakor Kistemplomban 3 órakor. 4. Gyóntatás: Reggelenkint, vasár és ünnepnap d. e. 5. Keresztelés és avatás: Reggel 8 és délután 4 órakor. 6. Betegek: Rendkívüli esetben bármikor, rendesen reggel az utolsó szentmise után.

Next