Kecskeméti Katolikusok Lapja, 1934 (11. évfolyam, 1-22. szám)

1934-01-06 / 1. szám

ÜNNEPEINK: Jan. 6. Vizkereszt. Ev.: Máté 2, 1 12. Napkeleti böl­csek imádják Jézust. Jan. 7. Vizkereszt után I. va­sárnap. A szent család ünnepe. Ev.: Lukács 2, 42—52. A gyermek Jé­zus Jeruzsálembe megy. Jan. 14. Vizkereszt után II. va­sárnap. Ev.: János 2, 1—11. Jézus első cso­dája a kánai menyegzőn. Jan. 19. Boldog Margit magyar királyleány. Jan. 21. Vizkereszt után III. va­sárnap. Ev.: Máté 8, 1—18. Jézus meggyó­gyítja a bélpoklost és a százados szolgáját. BÖJT: a következő két héten a szo­kásos pénteki megtartóztatá­son kívül nincs. Lapunk legközelebbi száma január harmadik vasárnapján, 21-én jelenik meg OLVASSAD ÉS TERJESSZED A KATOLIKUSOK LAPJÁT ! Előfizetési áraink: Negyedévre....................I. Félévre.........................2 P házhoz küldve. Istentiszteletek rendje a kecskeméti templomokban 1. Szentmise : Hétköznap: Nagytemplomban fél 7, 7, fél 8 és 8-kor. Barátoknál 6, fél 8 és 9 órakor. Kistemplomban fél 7 és fél 8 órakor. Piaristáknál fél 7 órától fél 8 óráig. Vasárnap és ünnepnap: Nagytemplomban 6, 8, 9 és 11 órakor. Barátoknál 6, 8, 10 és 11 órakor. Kistemplomban 8, 9 és 10 órakor. Piaristáknál fél 9 órakor. 2. Szentbeszéd: A nagytemlomban a 6 és 9 órás szent­misék után, kivéve az ünnepnapokat, midőn a reggeli prédikáció elmarad. Barátoknál a 6 órai litánia előtt. Kistemplomban a 8 és 9 órai szent­misék közben. IV. vasárnap szentségbetétei előtt 6 órakor. 3. Litánia: Nagytemplomban 4 órakor. 1. vasárnap 6 órakor. Barátoknál 6 órakor. Kistemplomban 4 órakor. 4. Gyóntatás: Reggelenkint, vasár- és ünnepnap d. e. 5. Keresztelés és avatás: Reggel 8 és délután 4 órakor. 6. Betegek: Rendkívüli esetben bármikor, rendesen reggel az utolsó szentmise után. Nyomatott Hungária-nyomda és Lapkiadó Vállalat Kecskemét. Kel.: Lestár Béla.

Next