Kecskeméti Katolikusok Lapja, 1935 (12. évfolyam, 1-18. szám)

1935-01-06 / 1. szám

ÜNNEPEINK: Jan. 6. Vizkereszt. Ev.: Máté 2, 1 — 12. Napkeleti bölcsek imádják Jézust. Templomainkban gyűj­tés lesz az afrikai misz­­sziók javára. Jan. 12. A Szent család ünnepe. Jan. 13. Vizkereszt után I. vasár­nap. Ev.: Lukács 2, 412- 52. A gyermek­ Jézus Jeruzsálembe megy. Jan. 15. Remete Szent Pál­ ün­nepe. Az egyetlen ma­gyar szerzetesrend, a pá­losok védőszentje. Jan. 19. Árpádházi­ Boldog Mar­git, magyar királylány ünnepe. Jan. 20 Vizkereszt után II. va­sárnap. Ev.: János 2, 1—11. Jézus első cso­dája a kánai mennyegzől. BÖJT: a következő két héten a szo­kásos pénteki megtartózta­táson kívül nincs. Lapunk legközelebbi száma jan. harmadik vasárnapján, 20 án jelenik meg. iMT Olvas«­» el laird­etéseink­­et Előfizetési áraink: Negyedévre....................IP Félévre.........................2 P házhoz küldve. Istentiszteletek rendje a kecskeméti templomokban­­. Szentmise : Hétköznap: Nagytemplomban fél 7, 7, fél 8 és 8-kor. Barátoknál­­3, fél 8 és 9 órakor. Kistemplomban fél 7 és fél 8 órakor. Piaristáknál fél 7 órától fél 8 óráig. Nagytemplomban 6, 8, 9 és 11 órakor. Barátoknál 0, 8, 10 és 11 órakor. Kistemplomban 8, 9 és 10 órakor. Piaristáknál fél 9 órakor. 2. Szentbeszéd: A nagytemlomban a­ 6 és 9 órás szent­misék után, kivéve az ünnepnapokat, midőn a reggeli prédikáció elmarad. Barátoknál a 6 órai litánia előtt. Kistemplomban a 8 és 9 órai sze­n­t­­misék közben. IV. vasárnap szentségbetétei elött 5 órakor. 3. Litánia: Nagytemplomban 4 órakor. I. vasárnap 6 órakor. Barátoknál 6 órakor. Kistemplomban 4 órakor 4. Gyóntatás: Reggelenkint, vasár- és ünnepnap d.­­ 5. Keresztelés és avatás : Reggel 4 és délután 4 órakor. 6 Betegek: Rendkívüli esetben bármikor, rendesen reggel az utolsó szentmise után. Nyomatott Hungária-nyomda és Lapkiadó Vállalat Kecskemét Fel.: Dobos János. OLVASSAD ÉS TERJESSZED A KATOLIKUSOK LAPJÁT ! Vasárnap és ünnepnap.

Next