Kecskeméti nagy képes naptár, 1893

i >PANNONIÁ-SZALLO. ш BUDAPESTEN, KEREPESI-UT 7. SZ. Щ Újonnan meg nyittatott junius l-én. Щ Щ Ez az elsőrendű szálló, mely általános kedveltségnek örvend, égé- ® W szén újra van építve, a legelőnyösebben és díszesebben átalakítva. jgí At. utazó közönségnek a legnagyobb kényelmet nyújtja s meg­­lelel a modern követelmények mindegyikének. A szobák villamos Щ kjj világítással vannak berendezve. Minden szobában kifüggesztvék az Щ árak. A t vendégek kényelmére szolgálnak továbbá az elegáns olvasó­­^ és fürdőszobák, továbbá a lift (villamos felhuzóval). A pompás téli Щ ф kert Budapest legszebb és legnagyobb téli kertjei közé tartozik Ы щ s becses chambre séparé-ivel a magyar fő- és székváros neveze­­tességei közt foglal helyet. g, A „Pannónia“, mely Budapest legszebb pontján áll, éppen ^ гщ közepére esik a központi, nemkülönben a nyugati (volt osztrák) pálya- ^ щ udvarok vonalainak; a lovasul, megállóhelye. Össze van kötve elegáns, TM käv Г peri 1 T*11 pffprpinmol ‘i Tw~vl Int íín í\ Atnlnl?- íSo ítolnlr bonlaotÁlr volommt ^ az újonnan berendezett fényes kávéházzal. Legczélszerűbb, legtartósabb és legolcsóbb az aszfalt burkolat! terek, tantermek s templomok burkolását, nedves lakások gyökeres szárazzátételet,-Mi -Mi til Udvarok, járdák, folyosók, terraszok, mosókonyhák, fürdő-szobák, gyár­ul helyiségek, magtárak, vágóhidak, istállók, kerti utak, tekepályák, táncz­-Ki-к uj építkezéseknél az alapfalak elkülönítését jótállás mellett leg­olcsóbban eszközli, legkitűnőbbnek elismert aszfalttal a Mi-M ■*4-MS ЧА-из MAGYAR ■ 'K. V ~ Aszfalt-Rész vényián saság z *' / Iroda: Budapest Andrássy-ut 30. ZBib.a.xin.eg'sréfeen..) KöltséjivQtjLS.feívilggüsitás kézséggel adatik s vidéki munkák is elvállaltat­­j -ó i/OT ' nak jutányosán, : BRÜSSEL 1888. #»*■ Л жнТ1шТТТиш1ШТуТТ1Т1УН1ШТ?ПТТТТШТТ1ПТТуТ|

Next

/
Thumbnails
Contents