Kecskeméti nagy képes naptár, 1897

KECSKEMÉT TH. VAROS 1 tVi.LT AR A К ECS^EpÉTI NAGY KÉPES NAPTÄR 1897. KÖZÖNSÉGES ÉVRE. Лешего*» NYOLCZADIK ÉVFOLYAM. Egy példány ára 1 forint. SZERKESZTI: NAGY IMRE, HÍRLAPIM*/ < ТГ KIADÓTULAJDONOS: NAGY LAJOS KERESKEDŐ, KECSKEMÉTEN!^ ,>7 •>5 . í K ‘Д V<? «ь» r ■< . ' ‘ T ft ^ 4 л b. iá*»' ’><- . A-.. L ^ ' ФГ 1 f. »•.

Next

/
Thumbnails
Contents