Kecskeméti nagy képes naptár, 1897

Csillagászati és kortani jellegzése az 1897-iki keresztény évnek. I. Kortani számítás. Gergely-féle stylus szerint Julius-féle stylus szerint Az orosz egyház számítása szerint Aranyszám 17 17 14 Epakta, vagy holdkulcs XXVI VII XIV Napkör 2 2 13 Római adószám 10 10 10 Vasárnapi betű C E в Osznovánia — — 7 Klütsch gránicz— — 23 II. Változó ünnepek. a) A római kcUh. any aszentegy házban. Hetvened-vasárnap.......................február 14. Hamvazó szerda ................- . . márezius 3. Husvét vasárnap..........................április 18. Keresztjáró napok..........................máj.24, 25, 26. Áldozó csütörtök..........................május 27. Pünkösd-vasárnap..........................junius 6. Sz. Háromság-vasárnap................junius 13. Űrnap...............................................junius 17. Urjövet (adv.) első vasárnap . . . november 28. Vizkereszt után van 5 vasárnap. Pünkösd után van 24 vasárnap. Farsangban van 8 vasárnap. Farsang tartama 8 hét 0 nap. Nagyböjt tartama 6 hét 4 nap. b) A keleti (görög-orosz) keresztény egyházban. Triodium kezdete.........................február 2. Hetvened-vasárnap......................február 9. Húshagyó vasárnap (Mäszopuszt) február 16. Zsirhagyó vasárnap (Süropuszt) . február 23. Husvét-vasárnap................... , . . április 13. Vizszentelés ünnepe ........ május 7. Áldozó csütörtök............................május 22. Pünkösd-vasárnap.........................junius 1. Mindszent-vasárnap......................junius 8. III. Kántor-böjtök. A római katholikus anyaszentegyházban.. Tavaszi kántor : márezius 10, 12, 13. Nyári kántor: junius 9, 11, 12. Őszi kántor : szeptember 15, 17, 18. Téli kántor: deczember 15, 17, 18. IV. A keleti (görög-orosz) egyháztól rendelt böjtök. 1. Vajas hét: Húshagyó vasárnaptól zsir­hagyó vasárnapig (február 16-tól február 23-ig) 2. Nagyböjt: Zsirhagyó vasárnaptól husv.­­vasárnapig (febr. 23-tól április 12-ig bezárólag.) 3. Szent Péter apostolról neve­zett böjt: Mindszent-vasárnaptól Péter és Pál apostolok napjáig (jun. 8-tól junius 28-ig. bez) 4. Isten szent anyjáról nevezett böjt: augusztus 1-től augusztus 14-ig bezárólag. 5. Nagykaráesont megelőző böjt: november 15-től deczember 24-ig bezárólag. V. Csillagászati évszakok. A tavasz kezdete: márcz. 20-án délelőtt 9 óra 16 perczkor; tavaszi napéjegyenlőség vagy aequinoctium. A n у á r kezdete : junius 21-én reggel 5 óra 23 perczkor; nyári napfordulat vagy solstitium ; Az ősz kezdete: szept. 22-én este 7 óra 48 perczkor ; őszi napéjegyenlőség, aequinoctium. Átél kezdete : deczember 21.-én délután 2 ó. 12 pkor; téli napfordulat, solstitium. VI. Természeti évszakok Magyarország középső vidékein. 1. Tavasz: márezius 19-IŐ1 május 16-ig. 2. Nyárelő: május 16-tól junius 8-ig. 3. Nyár: jun. 8-tól augusztus 20-ig. 4. Nyárutó: augusztus 20-tól szept. 21-ig. 5. Ősz: szeptember 21-től november 11-ig. 6. T é 1 e 1 ő : nov. 11-től deczember 24-ig. 7. Tél: deczember 24-től február 24-ig. 8. Télutó: február 24-től márezius 19-ig. VII. Nap- és Holdfogyatkozások. Az 1897-ik esztendőben mindössze két nap­­fogyatkozás áll be, melyek azonban vidékeinken nem lesznek láthatók. 1. Gyűrűs napfogyatkozás február 1-én és 2-án. A fogyatkozás kezdete általában február 1-én este 6 óra 23 pkor; a gyűrűs fogyatkozás kez­dete este 7 óra 41 pkor; a középponti fogyat­kozás a valódi délben este 9 óra 23 perczkor; a gyűrűs fogyatkozás vége este 11 óra 22 pkor. és a fogyatkozás vége általában febr. 2-án éjl'él­­után 12 ó i 8 pkor. A fogyatkozás látható Közép-Amerikában, Dél- Amerikában, annak keleti és déli csúcsa, vala­mint délkeleti partja kivételével, я Nagy Oczeán déli részében és Ausztrália délkeleti partján. 2. Gyűrűs napfogyatkozás julius 29-én. A fo­gyatkozás kezdete általában délután 2 ó. 2 pkor a gyűrűs fogyatkozás kezdete délután 3 óra 20 pkor ; a középponti fogyatkozás a valódi délben délután 5 óra 16 pkor; a gyűrűs fogyatkozás vége este 7 óra 7 pkor és a fogyatkozás vége este 7 óra 52 pkor. A fogyatkozás látható Afrika nyugati partvi­dékein, annak északi és déli részei kivételével, az Atlanti Oczeánon, Észak-Amerika déli felében, Közép-Amerikában és Dél-Am. északi felében. Az uralkodó bolygó ez évben: Mars.

Next

/
Thumbnails
Contents