Kelet-Magyarország, 1993. október (50. évfolyam, 229-254. szám)

1993-10-14 / 240. szám

8 Kelet-Magyarország Kérdőjes ■■■■: A parkolásról Több olvasónk pa­­naszkodott, hogy a Nyíregyházán a --------- KGST-piaccal szemben (Tokaj felé menet az út jobb oldalán) lévő maszek gépkocsi parkolók­ban kis táskákkal járó férfi­ak elkérik a pénzt, de nem adnak számlát, így a gép­kocsi-tulajdonos nem tudja igazolni, hogy fizetett. Töb­ben abban is kételkednek, hogy a maszek parkoló le­gális. Mi a helyzet a par­kolókkal kapcsolatban ? — kérdeztük dr. Köteles Ist­vánt, a polgármesteri hiva­tal osztályvezetőjét. Válasza szerint a polgár­­mesteri hivatal vállalkozói igazolványt adhat parkolók létrehozására, a feltételek teljesítése mellett. A vállal­kozó a parkolási díj elle­nében minden esetben köte­les nyugtát adni. A számla­adás csak kérésre kötelező. Mik vannak...as» Csőbe zárt tigris ~ A Taxas állambe­li San Antonio-i­­ állatkert vezető­--------- sége egy vízveze­tékszerelő segítségével mentett ki egy tigrisköly­­köt. A kis állatka beszorult a földalatti szennyvízelve­zető csőbe. A kölyök bemá­szott a 30 cm átmérőjű cső­be, de kijönni már nem tu­dott. A mentés során előbb tv-kamerát engedtek le a csőbe, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék a kis állat viselkedését. A vízve­zetékszerelő lyukat vágott a csőben és óvatosan, kar­­molás nélkül kimentette az elbitangolt, egyébként érté­kes kölyköt. Szó­tar SEBHHHHMili­kája Ha a szó arab ere­detét tekintjük, akkor az egykori ______ török birodalom nem mohamedán — rend­szerint keresztény — alatt­valóját jelölte régi történel­mi korokban. Ha viszont a latin eredetét vesszük, ak­kor a széles, lapos testű, os­­tornyélszerűen megnyúlt farkú, fenéklakó tengeri halról van szó, melynek egyik faja veszélyes lehet. Kerülendő a találkozás egy­fajta rájával, mivel erős vil­lamos ütéseket adhat. Még gondolni is rossz rája. Ma kisebb felhősödés le­het, de eső még nem vár­ható. A szél időnként kissé megélénkül, de tovább tart az enyhe, kellemesnek mondható idő. Hajnalban 9 fok körüli hőmérséklet vár­ható, kora délután 20-21 fokig melegszik fel a le­vegő. — Szöveg nélkül Ferter János rajza Forró nyomon Rendőrautó karambolja Nyíregyháza (KM­­ CS. GY.) — Ópályiban egy 42 éves férfi tisztálkodás közben a fürdőkádban megfulladt. A Nyíregyházi Rendőrkapi­tányság eljárást indított egy ukrán nő ellen, akit idén június 17-én bírósági határozat alap­ján kiutasítottak hazánkból, de ő ennek ellenére október 6-án ismét Magyarországra jött. Ismeretlen tettes Nyíregy­házán, a Petőfi téri üzletház egyik boltjába hamis kulccsal bement, s onnan fél millió fo­rint értékben fehérneműt lo­pott. Október 12-én hajnali 2 óra­kor Nyíregyházán, a Korányi Frigyes úton egy személygép­kocsi a szükséges követési tá­volság meg nem tartása és a vezetője ittassága miatt hátul­ról nekiütközött a rendőrség szolgálati gépkocsijának. Az okozó jármű ezután a menet­irány szerinti bal oldali cső­korlátnak ütközött, majd meg­állt. Az autóból 3-an kiugrot­tak, s futásnak eredtek. A rendőr felszólította őket a megállásra, de azok annak nem tettek eleget. Ekkor az őrmester figyelmeztető lövést adott le, aminek hatására a me­nekülők meggondolták magu­kat, s visszamentek a gépko­csihoz. A karambol következ­tében az okozó autó vezetője könnyű sérülést szenvedett. A rendőrautóban félmillió forint kár keletkezett. A megyei rendőr-főkapi­tányság gazdaságvédelmi osz­tálya őrizetbe vétel mellett nyomozást folytat egy fiatal­korú személy ügyében, akinél hamis 20 dollárosokat találtak. Hoppá - Ne játszál kisfiam a neveletlen Pistával! — De miért ne játszhatna Pista velem, hiszen én jól nevelt vagyok? SZÍNES OLDAL ■■■■■■■■■■■I A kolozsvári Caritas Bukarest (MTI) , Ion Sto­­ica, a kolozsvári központtal működő Caritas Kölcsönös Segélyezési Társaság főnöke a bukaresti Dimineata hasábjain kedden megjelent interjúban azt közölte, hogy Kölnből ajánlatot kapott egy, a kolozs­várihoz hasonló társaság létre­hozására a német városban. A kolozsvári Caritas három hónap után nyolcszoros pénz fizet vissza azoknak, akik be­teszik pénzüket kasszájába, és ma már egész Románia gaz­dasági életére kihat az a pénz­tömeg, amely ide áramlik. A napi befizetések és kifizetések összegét több millió dollár ér­tékűre becsülik, Románia 23 millió lakójából eddig több mint 3 millió próbálta meg így megsokszorozni pénzét. Több más hasonló „társaság” tönk­rement már Romániában. 1993. október 14., csütörtök I# / m r m m rr ■■ n Kínai alrendorok Peking (MTI) — A Kína északi részén fekvő Sanhszi tartományban több mint 140 álrendőrt tartóztatott le az iga­zi rendőrség. Az esetről beszámoló Hszinmin Esti Hírlap szerint a biztonsági szervek több mint 280 olyan helyet zárattak be, ahol rendőregyenruhákat, rangjelzéseket, gumibotokat, hangtompítós fegyvereket, va­lamint egyéb kellékeket, pél­dául rendőrautókat és motor­kerékpárokat árultak. A jár­műveket kivéve valamennyi cikket engedély nélkül műkö­dő kisiparosok készítették. Kínában az utcai árusoknál könnyűszerrel beszerezhetők a rendőregyenruhák és a rang­jelzések is, emiatt a szélhámo­sok szívesen csapnak fel „he­kusnak”. A China Daily című napilap hétfőn hírül adta, hogy az ország belsejében fekvő Honan tartományban is le­füleltek álrendőr bandákat. Az ózonlyuk újabb rekordja Well­ington (MTI) — Re­kordszintre hágott az ultrai­bolya-sugárzástól védő lég­köri ózonréteg vékonyodása a Déli-sark közelében — kö­zölték szerdán új-zélandi tu­dósok. Az Antarktisz fölötti ózon­lyukat figyelő, léggömbre sze­relt érzékelők legfrissebb ész­leletei szerint a réteg vastagsá­ga felét sem éri el normális szintjének. A földi műszerek szerint a legvékonyabb he­lyen, a „lyuknál” az ózon mennyisége csupán 88 Dob­son egység (ezzel a mérték­­egységgel jellemzik az ózon­molekulák számát) a legutóbbi rekorddal, 103 Dobsonnal szemben. Amióta húsz évvel ezelőtt felfedezték az ózonlyukat, év­ről évre egyre fenyegetőbb a helyzet — idézi a Reuter Gor­don Keayst, az új-zélandi ku­tatók vezetőjét. Pedig a tavalyi rekord megállapnásakor úgy vélték, hogy kivételes esetről van szó, amelyet a fülöp-szi­­geteki Pinatubo-vulkán kitö­rése idézett elő. Az idei újabb rekorddal azonban a tudósok bizonyítottnak látják, hogy a vékonyodás legfőbb okozója a klórféleségek légköri növeke­dése. Következő számunkban: Almaügyben még van remény (7*­ Ügyfélszolgálati­ ­ telefonszámunk: (42) 311-277 (6 ) Arckép : Kováts Dénes Nyíregyháza (KM) — Gá­lánsak voltak a szponzorok az East Mode­ X divatstúdió gálaműsorán, a manöken- és modellképző tanfolyam eredményhirdetésekor. Az egyik boldog érintett Tóth Zsuzsa, aki különdíjak mel­lett A legcsinosabb manöken címet is megkapta. Nyúlánk, vékony, barna le­ány, a nyíregyházi kereskedel­mi szakmunkásképző másodi­kosa, élelmiszer-eladónak ta­nul. Érdekli a divat, látott már bemutatókat, s a hirdetést ol­vasva úgy határozott: jelent­kezik a tanfolyamra. — Mindig szerettem mo­zogni, korábban két évig jazz­­balettre jártam, s úgy gondol­tam, mivel szívesen mutatnék be ruhákat, nem hagyom ki ezt a lehetőséget — emlékezett a kezdetre. — Nem bántam meg, mert jó társaság jött össze, türelmesen foglalkoz­tak velünk, tanultunk mozgás­kultúrát, sminkelést, táncot, és némi elméletet is. Bár a magánéletben nem szokta sminkelni magát, hasz­nos tapasztalatokat szerzett, s a bemutatók előtt ezekre szük­sége is volt. Nagy örömet je­lentett számára, amikor — még a tanfolyam közben — kiválasztották azok közé, akik felléptek különféle divatbe­mutatókon. Jó érzés volt a szép ruhákban színpadra lépni, s hallani az elismerő tapsot — mondta. Nem gondolta, hogy ennyi ajándékot kap majd: cipővá­sárlási utalványt, arany karkö­tőt, szoláriumbérletet, s azt a szép fehérneműt, amit a gálán is bemutatott. Az egyik leg­szebb ajándéknak azonban a gyönyörű virágcsokrot tartja. — Gondoltál arra, hogy a díjazottak között leszel? — Mivel a tanfolyam ideje alatt én is részt vettem bemu­tatókon, úgy éreztem, lehet sikerem — válaszolta némi hallgatás után, elgondolkozva. — De azért arra nem számítot­tam, hogy ennyi mindent ka­pok majd. Zsuzsa átlagos külsejű le­ánynak tartja magát, szívesen dolgozna manökenként. A fő cél azonban a sikeres szak­munkásvizsga, s majd az érett­ségi. Szereti azt a szakmát, amit tanul, azért is, mert em­berekkel foglalkozhat. Szívesen jár diszkóba , hisz ott lehet mozogni, szabad idejében gyakran hallgat ze­nét. A legcsinosabb manöken Tóth Zsuzsa Szekeres Tibor felvétele Horoszkóp­­­ V. 21.-IV. 20. Kitűnő hangulatban kezdi a napot és később sem kell tartania attól, hogy elborul a kedve. Családjában nagy dolgok vannak készülőben, életében bekövetkez­het az a fordulópont, amire régen vár. IV. 21.-V. 20. Mindene faj. Csapnivalóan érzi Cs '' magát. Nem marad vét­lenül, ha valaki egészségét teljesen elhanyagolja. Most aztán mielőtt nagyobb baj lenne, pihenjen egy kicsit és kúrálja ki magát. V. 21.-VI. 21. Legyen AA igen óvatos, mert a csil- AA tagok veszélyes idősza­kot jeleznek. Váratlan szerencse éppúgy érheti, mint a kellemetlen­ségek sorozata. Otthon nem kell a bajoktól tartania, annál inkább a munkahelyén. VI. 22.-VI. 22. Munka­­helyén új akadályok me­­rülnek fel Ön előtt. Ha jól használja ki a lehetőségeket, később még a hasznára lehetnek. A mai naphoz még sorsdöntő fordula­tok kapcsolódhatnak. VII. 23.-VIII. 23. Ma is úgy érzi, mintha az egész (X­T) világ összeesküdött volna Ön ellen. Mielőtt ez az érzés el­hatalmasodhatna Önben, gondoljon arra, ugyan mi tenné változatosabbá az életünket, ha minden akadályok nélkül menne. VI. 24.-IX. 23. A ku- It harcot mindig is nehezen jó: viselte, de ez a mostani nagyon érzékenyen érintette. Pró­báljon meg a munkával vigaszta­lódni. Magánéletén változtatni kel­lene, csak úgy tud lehangolt álla­potán változtatni. . . . IX. 24.-X. 23. Szeretné, A * A ha va'a*í* fogná a kezét, w w mint gyerekkorában. Kér­jen segítséget, de ne várja el, hogy más oldja meg az Ön problémáját. Álljon a sarkára, szedje öszsze a gondolatait és intézze az ügyeit! X. 24.-XI. 22. Ha állan­­dóan lelki problémákkal van elfoglalva, s a régi dolgokon rágódik, nincs esélye ar­ra, hogy vele találkozzék. Állandó őrlődéssel nemcsak saját napját,de családja hangulatát is megrontja. XI. 23.-XII. 21. Az ilyen . A, álmos, szürke reggelen hajlamos arra, hogy apróságokkal felbosszantsa magát. Ne tegye! Ne feledkezzen meg azokról a programokról, amit régen megbeszélt. Otthon meglepetések várják. XII. 22.-I. 20. Előre nem látott kiadások, veszte- l Tn­ségek sújthatják, s mert fut a pénze után, újabb kiadásokba veri magát. Ne hagyja, hogy mások diktáljanak. Most csak saját magá­val törődjön. Ha pedig nekik fontos, alkalmazkodjanak ők. I. 21.-II. 20. Nagyon rossz kedvében van. urga Pedig oktalanul dühöng. Először is nagyszerű egészségnek örvend, másodszor sikeres ember, harmadszor barátai szeretik. Kell ennél több? Hangulata változhat, ha ezeket a szempontokat tartja szem előtt. II. 21 -ül. 20. Ma sikerre számíthat hivatásában. S ha megpróbálkozik a sze­rencsével, az is jó fogásnak bizo­nyul. Hangulata jó, önbizalma csak fokozódik. Egyéb névnapok: Alán, Beatrix, Búzád, Celeszta, HELEN Domos, Hella, Huba, Ilma, Krizanta, Lívia. Kallixtus 217-222 között uralkodott pá­paként. Legendája el­beszéli, hogy villám­­csapás következtében Róma egyik kerülete leégett és a tűzben egy Jupiter-szobor karja le­olvadt. Amikor a po­gány papok áldozatokat mutattak be a sérült szobor előtt, ismét vi­har támadt és elpusztí­totta a bálványt és oltárát. A történtekért a keresztényeket tették felelőssé és Kallixtuszt paptársaival együtt el­fogták. A császár ha­ragra lobbant és Kallix­tuszt kivégeztette. Ma 125 éve született Ókigyóson Pándy Kál­mán orvos, elme- és ideggyógyász. Több kórházi gyógyító mun­ka után a nagyszebeni elmegyógyintézet igaz­gatója lett, majd egy magán­in­tézet munkáját irányította. Törvény­­széki elmeorvosi prob­lémákkal is foglalko­zott, nemzetközileg el­terjedt az általa beveze­tett liguorreakció. 1868 TISZA Tiszabecsnél -186, apad, 9%, 14 fok, Vásárosnaménynál -134, apad, 8%, 14 fok, Záhony­nál -236, apad, 9% 15 fok, Dombrádnál 27, apad, 21%. A SZAMOS Csen­gérnél -57, állandó, 4%, 15 fok. A TÚR Garbóté­nál -95, árad, 6%, 10 fok. A KRASZNA Ágerdőma­­jornál 116, apad, 21%, 12 fok. Megér egy mosolyt Egy pápua törzsfő­nök a sípejével utazik az óceánjárón. A hajó­szakács kedvességből válogatott ínyencsége­ket küld fel az egzoti­kus vendégnek, hiába. Végül felmegy hozzá és illedelmesen ezt mond­ja:­­ • — Uram! Szégyen­lem, hogy nem ízlik a főztöm. Mondja meg, mi a kedvenc étele, és bármi legyen az, meg­csinálom. —Bármi? — Bármi, esküszöm. — Előbb küldje fel az utaslistát! Hírügyeletes: NÁBRÁDI LAJOS 11 (42)311-277 M A

Next