Kelet, 1905 (17. (30.) évfolyam, 6-12. szám)

1905-06-01 / 6-7. szám

KELET. páholy nyomtatványokat teljes discretió mellett .. készít és szállít.. Károlyi György tv­. kő- és könyvnyomdája . és papírkereskedése. Budapest, V., Dorottya­ u. 10. ^Veuve Clicquot PonsardiiA ----------------------- Reims. PckTCrrnU • Veuve Clicquot ..Doux“, rCLogUR.» édes; Veuve Clicquot „England" demi sec, félszáraz ; Veuve Clicquot „Sec száraz; Veuve Clicquot „Dry" nagyon száraz ; Veuve Clicquot Rrnt.“ egész száraz Vezérképviselőség Ausztria és Magyarország részére: KRAUSZ GOTTLIEB tv., BÉCS, III/I., RENNWEG 5. SZÁM. (Schwarzenbergplatz közelében.) Révai Oszkár, Budapest FŰTŐKÉSZÜLÉK- ÉS FÉMÁRUGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÉMÖNTÖDE, VÍZ-, GÁZ- ÉS GÁZFELSZERELÉSEK GYÁRTÁSA. Iroda : Gyár , VI., Váczi­ körút 61. II., Retek­ utcza 29. TELEFON 20—58. ----- TELEFON ----­Gyártmányok : Szabadalmazott Gázfűtőkályhák, gázkandallók, Asbest-gázfütőkályhák, petroleum fütőkályhák, spirituszfű­tőkályhák, unicum gáz­fürdőkályhák, unicum Auto-Geyser, unicum-vízhevítők, gázfőzők, spiritusfőzők, gáztakaréktűzhelyek, tányér- és ételmelegítők, gázvasalók, henger- és Columbus fürdő­kályhák, fával­ és kőszénnel való tüzelésre, melegvíz­­készülékek gázzal, spiritusszal vagy petróleummal való fűtésre, fényező­kályhák, szárító­szekrények, fürdőkádak, teljes fürdőberendezések. — Mindennemű javítások és átalakítások. Justus Sándor és Fia ablakredőnygyár Budapest, VI., Andrássy­ út 60. Ajánlja mindennemű fa- és vászonredőny gyártmányait a legjobb és legdíszesebb ki­­­ vitelben. AAAAA.AAAAÆAAA ........- ■■ Magyar általános Takarékpénztár részvénytársaság V., JÓZSEF-TÉR 14. Telefon 37—97. Alapittatott 1881. Befizetett alaptőke 7 millió korona. N­­o . Tőzsdei megbízások. — Előleg értékpapírokra — Szelvények beváltása. — Váltók leszámí­tolása. — Takarékbetétek. — Törlesztési jel­­zálog-kölcsönök. 4%-os záloglevelek eladása. Bs sS 9 ■— — —■ -I*— - ^ Tat­ár,faolló,nyérvöí^, építész Vata- | n)it)t papirísereskedő testvéreknek ajánlja magát a ---------------­il magyar rajzeszközgyár Simon és jV Mezey 4) , Mezey Nándor t.\ Budapest!"’ \ 1 Váczi-ut 74. sz. ma \ Alszász Rezső tv.*. ' műszaki üzlete 1 . Judapest, VI., Vörösmarthy­ u. 24. * 1 Különlegességek : mindennemű csiszoló koongok, önműködő csiszoló- és fűrész­­élesitő-gépek, fa-megmunkáló, szeszámgépek és mindennemű szeszámok. . . . Dr. Farkas Gyuláné nyilv. jogú ELEMI ISKOLÁJA művelt családok gyermekei számára. Külön fiú- és le­ányosztályok. Egyéni tanítás. Gondos felügyelet. Beiratások július 1-ig naponként 11—1. és 4—5. Magántanulók is tehetnek vizsgálatot. BUDAPEST, I­V., Nádor­ utcza 16. szám. al IS

Next